Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti.

 

Prežívanie sviatku Paschy bude prebiehať podobne ako tomu bolo minulý rok. V Nedeľu Paschy vás, pozývam zjednotiť sa s naším vladykom Jánom Babjakom, ktorý bude v priamom prenose TV Lux a TV Logos z prešovskej katedrály sláviť o 7:00 Voskresnú utiereň (cirkevnoslovansky), po nej posvätí paschálne pokrmy (slovensky) a následne o 8:00 bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu (slovensky).

Emeritný pápež Benedikt XVI. v posolstve na pôstne obdobie povedal: V boji proti pandémii, nemá posledné slovo koronavírus ale vzkriesený Ježiš Kristus.  „Táto viera nám dáva nádej, silu a umožňuje nám dýchať. Viera vo Vzkrieseného Pána nás posilňuje, otvára oči do budúcnosti,“

Комментарии