Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 05.12.-11.12.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 5. december

Náš prepodobný otec Sáva Posvätený

rod. Kuzmová: + Jozef

17:00

Utorok 6. december

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

rod. Haščinová: * Monika, Jozef, Marek, Pavlínka, Lukáš

17:00

Streda 7. december

Svätý otec Ambróz, milánsky biskup

+ Anna Tatarová - ročná

17:00

Štvrtok 8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Za veriacich farnosti

Myrovanie

17:00

Piatok 9. december

Náš prepodobný otec Patapios

rod. Šestaková: * Jozef, Martina, Silvia, Marek

17:00

Sobota 10. december

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a ugraf

Helena Šestaková č. 95:          + Michal, Katarína, Mária, Michal, Peter, Mikuláš

07:30

Nedeľa 11. december

Nedeľa svätých Praotcov

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava:  streda – 15:30, štvrtok – 09:00, nedeľa – 09:00, Starina: pondelok – 18:15, štvrtok – 15:30, nedeľa – 07:30

Zbierka 50 eur na každého člena farnosti, ktorý má nejaký príjem. Financie budú použité na strechu farskej budovy. Dar je potrebné odovzdať ktorémukoľvek z členov farskej rady alebo v sakristii. Dar prosíme odovzdať do konca decembra. Ďakujeme za váš dar.

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4