Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 16.05.-22.05.2022

Liturgický program Malý lipník

Pondelok 16. máj

Prepodobný otec Teodor Posvätený

rod. Haščinová: + Štefan Haščin

07:30

Utorok 17. máj

Svätý apoštol Andronik a spol.

rod. Iľčišaková: * Mária Iľčišaková s rodinou

Moleben k bl. P.P.Gojdičovi

18:00

Streda 18. máj

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

rod. Nemergutová: + Ján, Jozef, Irena /panychída/

18:00

Štvrtok 19. máj

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

rod. Kravčaková: *Mária –   60 rokov

18:00

Piatok 20. máj

Svätý mučeník Tallelaios

Anna Kovaľová: + Jozef, Anna

Moleben k Bohorodičke

18:00

Sobota 21.máj

Svätí a veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Púť do Krakova

-

Nedeľa 22. máj

6. nedeľa po Pasche-                   o slepom

Za veriacich farnosti

09:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: nedeľa- 11:00

Starina: nedeľa- 07:30

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4