Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 22.04.-28.04.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 22. apríl

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

rod. Milana Šestáka: * Andrea s rod., Ivana s rod.

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 23. apríl

Svätý a slávny veľkomučník a divotvorca Juraj

Katarína Tokarčíková:                * Katarína

18:00

Streda 24. apríl

Polovica Päťdesiatnice

rod. Gneveková: + Michal, Terézia, Jozef, Mária, Mária

07:30

Štvrtok 25. apríl

Svätý apoštol a evanjelista Marek

rod. Štefaňáková č. 152:           + Michal, Verona, Veronika

Moleben k bl. M.D.Trčkovi

18:00

Piatok 26. apríl

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup

Helena Marinčínová: *Jaroslav, Peter, Ľubomír s rodinami

18:00

Sobota 27. apríl

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

rod. Nová: + Michal, Anna /panychída/

07:30

Nedeľa 28. apríl

4.nedeľa po Pasche –                   o Samaritánke

Za veriacich farnosti

Zbierka: Seminár I.

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok – 10:00, nedeľa – 09:00

Starina: utorok – 16:00, nedeľa – 07:30

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4