Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 26.09.-02.10.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 26.september

Odchod do večnosti svätého apoštol a evanjelistu Jána Teológa

rod. Šestáková: *Jozef, Martina, Silvia, Marek

18:00

Utorok 27. september

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

František Kičura: *František, Daniela, Ľubomíra s rodina.

Moleben k sv. Jozefovi

18:00

Streda 28. september

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

rod. Lajčaková:                  *rod. Bartková, Živčáková, Marinčinová

18:00

Štvrtok 29. september

Náš prepodobný otc Kyriak Pustovník

+ Ján Martoňák–/panychída/

18:00

Piatok 30. september

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

rod. Lešková: + Anna

07:30

Sobota 1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

rod. Svistaková: *Ján, Ľubica

Myrovanie

10:30

Nedeľa 2. október

17.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: sobota – 09:00, nedeľa – 07:30

Starina: sobota – 07:30, nedeľa - 09:00

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4