Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 27.03.-02.04.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 27. marec

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

+ Ján Martoňák /panychída/

18:00

Utorok 28. marec

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca

rod. Nová: + Ján /panychída/

07:15

Streda 29. marec

 

Prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup a Cyril diakon

Liturgia Vopred posvätených darov

rod. Ľubomíra Marinčína:       + Ján, Ján, Eva, Jozef, Peter, Ján

18:00

Štvrtok 30. marec

Prepodobný otec a vyznávač Nikita

rod. Magerová: + Štefan, Mária

Moleben k sv. Jozefovi

07:30

Piatok 31. marec

 

Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

Liturgia Vopred posvätených darov

1. rod. Miklušová: *Barbora, Peter, Veronika, Patrik, Leonard

2.rod. Štefaňaková: + Viera

18:00

Sobota 1. apríl

Sobota svätého a spravodlivého Lazára

Svätá spoveď

 

rod. Dufalová: + Anna

08:00

08:30

Nedeľa 2. apríl

Kvetná nedeľa

Posvätenie ratolesti

Myrovanie

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: nedeľa – 09:00, Starina: nedeľa – 07:30

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4