Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 30.01.-05.02.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 30. január

Traja svätí svätitelia: Ján Zlatoústy, Bazil Veľký, Gregor Teológ

rod. Dufalová: +  Anna

Moleben k bl. V. Hopkovi

17:30

Utorok 31. január

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

rod. Lešková: + Anna /panychída/

17:30

Streda 1. február

Predprazdenstvo Stretnutia Pána

+ z rod. Gladišovej a Molnárovej

Veľká večiereň s lítiou

07:30

17:30

Štvrtok 2. február

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

MYROVANIE!

rod. Ľubomíra Marinčína :      *Ľubomír, Helena, Patrik, Radoslav

Posvätenie hromničiek

17:30

Piatok 3. február

Svätý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:30

Sobota 4. február

Prepodobný otec Izidor Peluzijský

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 5. február

Nedeľa o márnotratnom synovi

Za veriacich farnosti

Zbierka: Podporný fond I.

10:30

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok – 10:00, nedeľa – 07:30,

Starina: štvrtok – 15:30, nedeľa – 09:00

V sobotu 4.2.2023 po sv. liturgii od 09:00 bude možnosť obnoviť hramoty a vyrovnať príspevky za služby v našom chráme (25 eur na rodinu a vdovci a vdovy 12 eur). 

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4