« Назад

Iskry svätého Ignáca

Myšlienka na dnešný deň.

Toto nech je prvým pravidlom konania:  Bohu dôveruj tak, akoby úspech nezávisel od teba, ale od Boha. Ruku k dielu prilož tak,  akoby si iba ty všetko chcel urobiť, a Boh nič.

Slabá nádej má vratké nohy a zrádzajú ju aj ruky. Ten, ktorý ťa stvoril, keď ty si ešte ani nebol, bez teba ťa ani nespasí, ani ti bez teba nepomôže. Vykreš iskru a Boh rozdúcha oheň, zasej semeno a Boh mu dá vzrast. Tak bude všetko pre túto snahu  rásť, inak bude všetko bezvýsledné. Bez Boha nič nezmôžeš, hoci by si chcel. Ani on nič nechce bez teba, hoci môže. S Bohom dokážeš všetko.  Božia milosť, ktorá dokázala pri iných také veľké veci, nestratí sily práve pri tebe, len nech ty nestratíš dôveru v neho ! Do čoho vkladáš svoje nádeje ?

/ zdroj: Heveneši sj -Iskry sv.Ignáca/

Комментарии