Blog

« Назад

Kontrovérzne Texty ohľadom 2. Príchodu Ježiša - Čo s nimi a Prečo sú Užitočné

Keď čítame Bibliu tak si ihneď všimneme, že nie všetko spolu pekne zapadá, ako sa na to máme pozerať s 2. Tim. 3:16 v mysli? 2. Príchod je tiež kontrovérzna téma, tu rozoberáme prečo. Vyzývam napísať do komentu váš osobný názor. Ďakujem.

“Amen, hovorím vám, že niektorí  z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.” - Matúš 16:28

 

“Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba  a nebeské mocnosti sa budú chvieť.” - Mat. 24:29

 

“No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.” - Mat. 24:36

 

Texty, ktoré sa zdajú byť paradoxné

Všimnite si tri slová. 1. je v Mat. 24:29, “Hneď” (prvé slovo verša); 2. je v Mat. 24:36, “nevie nik”. Dobre, mám otázku. Ale najprv kontext.

 

V tomto texte Ježiš hovorí o posledných dňoch. Hovorí o vážnom prenasledovaní a o prírodných javoch, ktoré majú znázorniť, upozorniť a pripraviť veriacich na príchod Ježiša v celej svojej sláve. Presnejšie Ježiš vie, že ľudia budú túžiť po poznaní času. Podobne ako Tesaloničania.

 

Situácia v Tesalonikách

Tesaloničania boli noví veriaci. V 1. Tesaloničanom 4:13-14, Pavol píše, že nechce, aby “nevedeli, ako je to so zosnulými, aby sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej”. Problém bol, že Tesaloničania si mysleli, že Ježiš príde kým budú všetci žiť, keďže niektorí začali zomierať (starý vek, prenasledovanie, náhodne), tak začali premýšlať ohľadom ich spasenia. Mysleli si, že ich Ježiš trestá tým, že ich nechá umrieť, aby nemohli vidieť krásu a veľkoleposť príchodu Krista.

 

“Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.” - Tes. 5:1-2

 

Čo Ježiš chcel povedať a Prečo sa nám zdá, že si protirečí

Myslím si, že sa slová “Hneď” a “nevie nik” majú doplniť a nie protirečiť. Verím, že celá Biblia je Bohom vnuknutá (2. Tim. 3:16), preto tieto slová sú presne určené Duchom Svätým.

 

“Hneď”

Ježiš týmto slovom udáva realitu, že po a) Boh je mimo časového priestoru a b) že máme byť na pozore, “Pánov deň príde ako zlodej v noci”.

“Nevie nik”

Ježiš týmto slovom vraví, že aj keď koniec príde skoro, nie je na nás, aby sme zisťovali kedy ten čas naozaj je. Nie je to nám užitočné, ako Pavol vraví. Preto sa nemusíme starať o to kedy, kde, prečo, ale len žiť ako praví správcovia jeho diela tu na zemi.

 

Zhrnutie  

Niekedy sa nám zdá, že si jednotlivé texty protirečia. Ale keď sa pozrieme hlbšie na text a na jeho význam tak zistíme, že Ježiš vraví niečo oveľa viac. Niečo čo si musíme všimnúť. Vďaka tomu, že si všimneme, že sa to protireči, trávime viac času v texte a uvažovaním a sme viac povzbudení. Paradox je dobrý, protirečenie je dobré, kontrovérzne témy sú užitočné.

 
Комментарии