Blog

« Назад

Kresťan a jeho myseľ

Nedávno som čítal jednu knihu, ktorú som hltal deň čo deň. Spisovatelia (Piper, Francis Chan, Rick Warren, Albert Mohler, atď.) vysvetľovali ako myslieť, milovať a robiť skutky a ako dôležité je robiť všetky tri spolu ako cirkev. Lebo jedni milujú viac ako druhí myslia a jedni robia viac ako druhí milujú. Dôležitým bodom je, že Boh nám všetkým dal rozličné dary, ktoré spolu ako cirkev, ako jedno telo, deň čo deň, máme praktizovať. Rick Warren písal na tému: „Myseľ“.. Veľmi ma to fascinovalo. Urobím vám krátke zhrnutie, verím, že je to potrebné vedieť a dať tomu kus času na zamyslenie. Písal: Faktom je, že máme veľa neefektívnych kresťanov. Prečo? Nevedia vyhrať boj o svoju myseľ.

4 princípy ako vyhrať boj o svoju myseľ


1. Never všetkému čo si myslíš

Prirodzene vnímame, že ak si myslíme niečo musí to byť pravda. Problém je v tom, že sme mentálne „postihnutý“. Biblia používa najmenej desať rozdielnych fráz pre kondíciu, v ktorých je naša myseľ.

-zmätená (Deut. 28:20)

-zavretá (Jób 17:3-4)

-zlá, vyčerpaná (Veľpieseň 2:21-23)

Biblia píše o

-znepokojenej mysli (2. Kráľov 6:11)

-zvrátenej mysli (1. Tim. 6:5)

-hriešnej mysli (Rím. 8:7)

-otupenej mysli (2: Kor. 3:14)

-zatemnenej, zaslepenej mysli (2. Kor. 4:4)

-skazenej mysli (2. Tim. 3:8)

Píše (Rick Warren), že máme klamlivé mysle, srdce. Čo znamená, že nemôžeme dôverovať ani sebe (Jer. 17:9).

 

2.Stráž si myseľ pred odpadom (podľa mňa najdôležitejšie)

Pokračuje týmto bodom, kde vraví: „každý nutričný špecialista vám povie, že sú tri typy jedál pre vaše telo. Jedlo, ktoré pomáha mozgu, jedlo, ktoré škodí-nie je pre telo vôbec potrebné ale nie je ani jedovate a jedlá toxické, ktoré sú jedovaté. To iste s našimi duchovnými životmi , napr. jedlá, ktoré nie sú potrebné pre náš duchovný život (1. Kor. 6:12). Píše, že ak chceme niesť ovocie nemôžme si plniť hlavy takýmto myslením. (takže nepozerať seriály, ktoré sú v našej kultúre veľmi populárne, ako napríklad: "How I met Your Mother" alebo "The Big Bang Theory", atď.)

Ako si chrániť myseľ?

Budem končiť týmto bodom a ďalšie dve časti dám v druhej časti.

Filipanom 4:6-8 (modlitba a koncentrácia)

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné, a uctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné.“

Jednou z vecí, čim si chrániš myseľ je modlitba. „Vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ Takáto modlitba je neprestajný rozhovor. Warren tvrdí, že takato modlitva je možna. Obyčajný človek môže povedať 150 slov za minútu ale obyčajná myseľ dokáže rozumieť až 350 slov za minútu- to znamená, že dokážeme ešte ďalších 200 slov spokojne „stráviť“. Takže môžeš sa rozprávať s Bohom a s niekym naraz. Modli sa za všetko, udržuj neustály rozhovor.

 

Končí kapitolu modlitbou:

„Nebeský Otče,

ďakujem ti za tých, ktorí prečítali a angažovali túto kapitolu. Modlím sa, aby si pozdvihol novú generáciu božských intelektuálov, ktorí poznajú tvoje Slovo, rozumejú tvojej mysli, cítia tvoje srdce, žijú tvojim charakterom, a činia tvoju vôľu. Modlím sa za požehnanie pre každého kto číta tieto slová. Požehnaj ich rodiny, zhromaždenia. Nech majú plnú myseľ tvojho Slova. Nech sú premenení, aby poznali tvoju vôľu, ktorá je príjemná a perfektná.“

Ja by som chcel dodať. Pavol píše Timotejovi nech sa „cvičí v pobožnosti“.

Graig Groeschell píše vo svojej knihe „It“ (To) „Zlyhávajte! Ak nezlyhávate, prestali ste snívať. A pomaly sa prestanete učiť. A potom prestanete rásť.“ na inom mieste píše „zlyhania sú nevyhnutné pre úspech“.

„Len ti, ktorí vedia zniesť veľké pády, dosiahnu veľké veci“ -Robert F. Kennedy

Nebojte sa padnúť. Ďalšiu časť o kresťanskom myslení nabudúce. Prajem vám príjemný zápas.  

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Vďaka ti! Úžasné! Pravdivé! Nasledujem tie slová!!! Teším sa na "prídavok"!
Отправлено в 02.04.13 23:02.
Ďakujem za povzbudenie, verím, že to bude jemu na slávu.
Отправлено в 03.04.13 4:48 в ответ на Mária Künzl.
inšpiratívne. rada siahnem po detailnejšej, originálnej verzii. Veľmi ma to zaujalo, pošli prosím zdroj. Môže byť aj angličtina.
Отправлено в 03.04.13 13:31.
Autorov bolo viac v tej knihe, volá sa, po anglicky, "Thinking, Loving, Doing" a túto kapitolu mal na starosti Rick Warren, autor knihy "Život s jasný cieľom" alebo tiež "Zbor s jasným cieľom". Odporúčam vám ho.
Отправлено в 03.04.13 15:39 в ответ на marika scholtzova.
"Jedni milujú viac, ako druhí myslia a jedni robia viac, ako druhí milujú." - V tomto sa dokáže nájsť každý, taký jednoduchý výrok a pritom tak puntuálne definuje človeka ;) Budem rád, keď sa k tejto knižke dostanem, rád si ju prečítam emoticon
Отправлено в 03.04.13 16:27.
Oslovila ma myšlienka: "dôležité je robiť všetky tri spolu ako cirkev. Lebo jedni milujú viac ako druhí myslia a jedni robia viac ako druhí milujú. Dôležitým bodom je, že Boh nám všetkým dal rozličné dary, ktoré spolu ako cirkev, ako jedno telo, deň čo deň"

Veru, potrebujeme sa navzájom. Spoločenstvo je dôležité. Musíme si navzájom pomáhať... jeden druhému.
Napríklad aj preto, že nemôžem veriť tomu, čo si "ja" myslím. Potrebujem druhých.
Отправлено в 04.04.13 10:10.
Už vyšla druhá časť, ak si chcete prečítať.
Отправлено в 05.04.13 4:44 в ответ на Mária Künzl.