Blog

« Назад

Sedem spôsobov ako urovnať vzťah (Rick Warren)

Sedem spôsobov ako urovnať vzťah (Rick Warren)

Venujem svojim najbližším

 

Keďže sa počas celého života učíme ako milovať, Boh chce, aby sme si vážili a rozvíjali vzťahy. Aby sme ich nezavrhli, keď je v nich trhlina, zranenie či spor.

Ako urovnať vzťah

  1. Hovor s Bohom predtým ako budeš hovoriť s človekom

Tak ako Dávid vo svojich žalmoch aj ty použi modlitbu na to, aby si hovoril o svojich problémoch smerom nahor. Povedz Bohu o svojich negatívnych pocitoch. Vyžaluj sa Mu. ...Jeho to nezaskočí.

  1. Vždy buď ty ten iniciatívny.

Nezáleží na tom, či si niekoho zranil ty, alebo oni zranili teba. Boh očakáva, že ty urobíš prvý krok. „Časom to urovnám.“ … prehlbuje hnev a zhoršuje situáciu. V spore čas nič nerieši, len rozožiera rany.

  1. Snaž sa chápať pocity druhých.

Viac počúvaj, ako hovor. „Nech nik nehľadí iba na svoje záujmy, ale aj na záujmy iných.“ Pre slovo „hľadieť“ je použité grécke slovo skopos, z ktorého sú odvodené aj slová teleskop a mikroskop. To znamená, že ich treba veľmi sledovať! Zameraj sa na ich pocity, nie fakty. Začni s pochopením, nie s riešením.

  1. Priznaj svoj podiel na spore.

Pýtaj sa: „Som problémom ja? Mám reálne očakávania, som necitlivý či naopak precitlivený?“ Biblia hovorí: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.“ Priznanie je mocným nástrojom zmierenia.

  1. Sústreď sa na problém, nie na obvinenie človeka.

„urážlivé slovo vzbudzuje hnev.“ Nikdy nič nedosiahneš, ak sa budeš hádať, takže múdro zvažuj svoje slová.

  1. Dávaj dôraz na zmierenie, nie na riešenie.

Zmierenie sa sústreďuje na vzťahy, zatiaľ čo riešenie na problém. Keď sa sústredíme na zmierenie, problém často stráca význam a stáva sa nepodstatný. Kresťania majú často úprimné myslené a oprávenené rôzne názory. Môžeme však nesúhlasiť a ostať príjemní. Boh očakáva jednotu, nie uniformnosť.

  1. Spolupracuj ako len môžeš.

Pokoj vždy niečo stojí. Pre dobro spoločenstva sa všemožne usiluj hľadať kompromis, prispôsobiť sa druhým, dávať prednosť iným. .. Niekedy nás stojí našu pýchu.

 

Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.“

-Rímskym 12:18

 

Jednota v zbore je taká dôležitá, že jej Nová zmluva venuje viac pozornosti než nebesiam či peklu. .. Spor je obyčajne znakom toho, že naša pozornosť sa presunula na menej dôležité záležitosti, ktoré biblia nazýva „sporné otázky“. Keď sa sústredíme na ľudské vlastnosti, preferencie, výklady, štýl, či metódy, vždy dôjde rozkolu. Ak sa však zameriame na vzájomnú lásku a naplnenie Božích cieľov, nastane súlad.

 

A tak sa zo vśetkých síl usilujeme o to, aby sme navzájom žili v pokoji a pomáhali si rásť vo viere.“

-Rímskym 14:19

 

P.S. celý úsek som čerpal z knihy "Život s jasným cieľom" od autora Rick Warren. Presnejšie kapitola 20 a 21 (str. 122-133)

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Je to práve v tejto chvíli pre mňa aktuálne,ďakujem za "postrčenie."
Отправлено в 01.05.13 15:25.