« Назад

Antižalm

Antižalm

Zaujímavý pohľad na televíziu a to, čo nám ponúka...

Televízor je môj pastier,

nič mi nechýba:

kŕmi ma

v pohodlnom kresle.

Vodí ma ďaleko od viery,

dušu mi zabíja.

Vodí ma

po pomýlených chodníkoch,

verný autorom programov.

I keby som mal chodiť cestou zodpovedného kresťana,

nebudem sa o to snažiť, lebo televízor je so mnou.

Jeho káble, vypínače a diaľkový ovládač – to všetko je mi útechou.

Prestieraš mi stôl rôznych hlúpostí podľa mojich túžob.

Leješ mi zlé predstavy do hlavy

a moje túžby mi napínaš až po okraj.

Lenivosť a darebnosť budú ma sprevádzať

po všetky dni môjho života.

A budem bývať pri televízore mnoho a mnoho dní.

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
V niektorých prípadoch veľmi výstižné!

Ale určite to neplatí pre TV Lux a TV Noe.
Отправлено в 16.08.12 20:21.
Nuž cirkev nikdy nebola proti takýmto prostriedkom, ako sú televízia, rádio, internet. Umožňuje to totiž naozaj hlásať evanjelium mnohým. Na druhej strane je to, že namiesto toho, aby sa televízia naozaj využívala na dobré, mnohokrát slúži na to zlo a je pelechom hriechov a ich živnou pôdou.
Отправлено в 17.08.12 11:11.