Profil farnosti

Farnosť Nová Baňa
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mons. Peter Mišík
Kapláni:
Martin Kováč
Milan Tomaga - výpomocný duchovný
contact-informations