« Назад

kedy som najväčší

Myšlienka z dnešnej kázne kardinála Meissnera z Kolína n/Rýnom na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána.

....V jednej zbierke chassidských múdrostí sa píše:

Žiak v rabínskej škole sa pýta svojho majstra: "Rabbi, počul som, že kedysi mohli ľudia vidieť Boha z tváre do tváre. Prečo dnes už také niečo nie je?"

Odpoveď znela: "Lebo už nieto ľudí, ktorí by sa vedeli tak hlboko pokloniť."

V skutočnosti človek nikdy nie je väčší ako vtedy, keď  pred Božou veľkosťou  v Eucharistii pokľakne.

Veľkosť nášho kresťanstva je daná tým, že nás Boh povolal kľaknúť si pred ním, aby sme sa mu klaňali. tým človek v sebe uprace a vyprázdni sa, aby dal priestor Jemu. V kresťanoch stretnúť potom  Krista je našim povolaním na úžitok našim neveriacim blížnym......

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Krátke, hlboké, výstižné a povzbudzujúce.
Vďaka za podelenie sa.
Отправлено в 10.06.12 10:07.