« Назад

Modlitba ako iniciatíva ...o viere, modlitbe a verejnom živote

Modlitba ako iniciatíva ...o viere, modlitbe a verejnom živote

Stále častejšie začína zaznievať hlas kresťanov na verejných fórach. Po vystúpení Škripeka a Vašečku s modlitbou v parlamente je opäť nástojčivejšia otázka, patria verejné prejavy viery do verejného života?

Viera

Táto otázka však nemôže zostať len povrchná, dôležitejšie je, čo vlastne viera je. Mnohí ju mnohorako definujú, pre mňa však zostáva vždy v prvom rade vzťahom so živou osobou. Ako každý vzťah si vyžaduje čas, poznanie a celý vnútorný svet pocitov a vonkajší svet vnemov.

Preto nemôže byť viera rozumová, ako nemôže byť nerozumná. Vo viere je vždy istá časť prijatia neznáma – ktoré však je láskou, ktorá túži byť poznávaná. A tak stále láka k bližšiemu spoznaniu, hoci sa pritom aj tajomstvo ukazuje stále väčším.

Prejavy

Jedným z prejavov viery je modlitba vlastnými slovami, ktorú Braňo Škripek použil. Tých prejavov modlitby je takmer toľko, koľko je ľudí v kresťanstve. Ale nikdy by nemali byť prejavmi ich vlastného ega – ale mali by prejavovať vzťah s Bohom, ktorý je jedinou celou pravdou. Prejavy viery sa môžu zdať niekedy mimo rozumového pochopenia, alebo neadekvátne, ale sila modlitby v akomkoľvek prejave nestráca na svojej sile, ak je myslená úprimne a v Božom duchu. Na druhej strane viera v akejkoľvek forme nepotláča racio, ani proti nemu nebojuje, ale s ním spolupracuje, kultivuje ho a spolupracuje. Ako píše Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio: "VIERA A ROZUM sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde." Preto je vždy potrebné rozlišovať prejavy viery a ich používanie.

Pri prejavoch viery ide aj o cvičenie srdca pri stretnutí s Bohom, ktoré vie povedať či sa modliť nahlas, či potichu, či svedčiť životom, čítať Písmo ... . Modlitba je základňa, na ktorej sa buduje vzťah viery. Preto je možno niekedy šokujúce, keď človek odhalí niečo také základné pred ľuďmi, ktorí majú úplne iný základ. Viera však hovorí, že všetci ľudia sú stvorení na ten istý obraz – aj keď už je obraz takmer neviditeľný pod všetkými nánosmi. Obraz Boha je jednotiacim prvkom ľudstva naprieč dejinami a národmi, nezávisle od množstva hriechov, ktoré bránia vnímaniu dobra vo vlastnom srdci a rozume.

Nikdy mi nepripadá zbytočné riskovať aj nepochopenie, keď je možné zasievať dobro. Je nevyhnutné dosvedčiť to, čo človek koná, svojím každodenným životom.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Vyjadrila si to, čo vrelo v mojom srdci už niekoľko dní a veľmi som používala pri tom "váhu", či mám na to dosť síl i vedomosti: "Nikdy mi nepripadá zbytočné riskovať aj nepochopenie, keď je možné zasievať dobro." Veľmi ti ďakujem!
Отправлено в 16.05.12 9:49.
Naozaj obdivujem Braňovu odvahu hovoriť na takomto "fóre". Veľmi ma to povzbudilo ohlasovať evanjelium kdekoľvek a kedykoľvek. Braňo, ďakujem.
Отправлено в 16.05.12 16:41.