Дневники

« Назад

Srdce človeka

Srdce človeka

Srdce človeka je dom Boha.

Srdce človeka a Boh v ňom = zázrak!

Srdce a Boh = LÁSKA

Srdce a Slovo = ŽIVOT

BOH je ŽIVOT- Boh koná, On oživuje, uzdravuje

BOH dáva seba - plnosť, sloboda, Duch, radosť, láska, ľudia, vzťahy, Dobro.

Srdce napovie, Boh v srdci je milovať iných, je byť slobodným,  je dať slobodu Bohu, dať slobodu sebe a inému...

Nechať  konať Boha, nechcieť robiť nič bez Neho, nerobiť nič bez Boha, nechať konať Boha.

Srdce človeka a Boh v ňom je DOBRO, je ŽIVOT, je LÁSKA, je PLNOSŤ.

BOH a ja. Boh a my. My v Ňom.

BOH v nás a MY v ŇOM. To je nebo.

Boh v mnohých ľuďoch je nebo = nebo - Boh s nami, Boh na zemi :o)

Amen.

heart

+

”Predovšetkým stráž a chráň svoje srdce, veď z neho vychádza život.” Príslovia 4, 23;

+

Комментарии