Дневники

« Назад

Nenarodeným

Nenarodeným

nenarodeným detičkám a ich maminkám

Nikto nám nevráti späť deti, ktoré neuzreli svet, nemôžeme rozhodnúť o tom, čo je preč.

Môžeme žiť nový život a môžeme chrániť život. TERAZ.

Sme za Život a chceme kultúru života!

 

+

Prosím Boha za všetky ženy, za matky a za ich deti.

Boh je láska, idem s nimi k Bohu... aby odpustil. Aby odpustil mne, lebo som nemala odvahu, pomôcť im... Bola som ticho. Už nebudem mlčať, prinesiem Bohu obetu, modlitby a činy. Budem hľadať možnosti a spôsoby, ako pomôcť chrániť dar života...

Prosím Boha, aby odpustil ženám, lebo nemali iných ľudí a samé nemali silu rozhodnúť sa pre život. Viem, že im odpustí, miluje ich...

Boh je život...

Boh je darca života... Po všetkom, čo bolo, dáva nám nový život, poďme k Nemu a zostávajme s Ním. Amen.

Ďakujem za dar života! Ďakujem za ženy, ďakujem za matky a ich deti!

Ďakujem!

+

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Všetci máme čo robiť na poli lásky...
Pane, daj nám vnímavé srdce a pomocné ruky pre každého...
Отправлено в 17.09.13 20:34.