Дневники

« Назад

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Prišiel k nám čakaný Emanuel, Spasiteľ a Pán! Emanuel Boh je s nami!

 

Raduj sa celý svet, spievajte ľudia Bohu chvály a vďaky,

lebo sa nám narodil Pán!

 

Ježiš,

Láska,

Boh, Syn

 

 
 

  heart

Prišiel k nám Ježiš, Kráľ a Pán.

Dieťa večného Boha, Syn Márie Panny...

Prišla k nám Láska.

Prišiel k nám dlho čakaný, vytúžený Emanuel, Boh je s nami, Svetlo národov, Láska Boha.

 

Ježiš je najdrahší dar,

aký kedy prijal svet...

 

...

Prišiel k nám, aby nás zachránil.

Prišiel ku mne, k nám teraz, v tomto roku viery 2012,

aby obnovil v srdciach ľudí  lásku Boha.

 

Mária, Ty si sa stala Matkou Syna Božieho. Ty si vyvolená dcéra z ľudu, vyvolená zo žien!

Najdrahšia Matka Boha,

prijmi nás za svojich!

Vďaka Ti, Mária, za Tvoj súhlas s Božím plánom spásy pre nás!

Vďaka Ti, Mária za Syna Ježiša!

 

Želám vám,

 

aby narodený EMANUEL bol VŽDY S NAMI,

aby sme boli MY S NÍM, vždy, stále.

 

Nech nás Ježiš - najväčší zázrak Svätej noci premení na lásku!

Nech nás Ježiš Láska, Boh a Pán urobí mocnými svojou Láskou,

aby sme my s pokorou lásky nášho Boha

zvestovali svojim životom

všetkým ľuďom celého sveta,

že sa nám DNES v srdci narodil Pán, Spasiteľ a Kráľ!

 

Želám vám

pokoj a lásku

narodeného  Ježiša!

Požehnané sviatočné dni Narodenia Pána!

heart

+MK

 

Polárna žiara

Miesto narodenia Pána Betleheme

 

Prosím, nezabudime v modlitbách na kresťanov Izraela!

Boh nech žehná Izrael!

 

Prosme pri jasličkách za kresťanov vo svete, ktorí trpia pre vieru, a za všetkých ľudí,

ktorí nevedia, nemôžu a nechcú prijať Pána za svojho Spasiteľa!

Rozdávajme lásku! Sme bohatí  láskou Ježišovou!

heart

 

Obrázok: polárna žiara http://www.aholyexperience.com/

Obrázky: google

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Milá Majka, ďakujeme za veľmi krásne blogy!
Radostné a požehnané sviatky Narodenia Krista Pána!
Отправлено в 25.12.12 21:20.
Ďakujem Evička! Želám aj ja tebe a celej rodinkeemoticon
Отправлено в 26.12.12 23:46 в ответ на Eva Vráblová.