Дневники

« Назад

Modlitba za ľudí

Modlitba za ľudí

Prosba o poznanie pravdy (nie len v otázke identity človeka... ) Prosba o prijatie pravdy, o pravej osobnej ľudskej identite ako muž, ako žena. Prosba o záchranu rodiny muža a ženy. Prosba o záchranu ľudského života. Prvá možnosť... MODLITBA. Robme niečo, čokoľvek, aby víťazil Boh v srdciach ľudí! Prosím robme niečo...

Nie. Nemám ani  tušenie, čo je možné robiť, aby prevrátené učenie Gender teórie o zrušení "tradičných" rodov zmizlo zo sveta tam, kam patrí. Viem len to, že sme mali začať niečo robiť už predvčerom.  Inak by sa nemohlo stať, že sa toto prevrátené učenie vyučuje už roky dokonca na renomovanej slovenskej univerzite, ako je UK v Bratislave! A kto vie, kde všade sa v Geder teórii vyučuje nová generácia mladých ľudí, ktorí v tomto prevrátenom učení    N E V I D I A   NIČ ZLÉ!!! Od roku 2002! prešlo priveľa času, veľa finančných zdrojov z daní ľudí živilo túto pliagu a my sme to nevedeli... A teraz sa začína ukazovať aj navonok, lebo sa tie podivné ômocnosti" snažia gender teóriu  aj uplatniť do praxe, na čo bola určená... A to nie je "iba" nimi nazývané "tradičné manželstvo"! Teória Gender zasahuje všetky oblasti!

Nebudem vás zaťažovať detailmi, stojí však za pozornosť, spomenúť ich v bodoch.

Rodina

Zákonodárstvo - ak sa schváli jeden jediný zákon (ani nezistíme ktorý, lebo je tak dobre zamaskovaný!) z Gender teórie rodov, aj keby vyzeral úplne NEŠKODNE!  stáva sa dovoleným - bude prikázané mocou zákonov- praktizovanie Genderu v každej oblasti. Jeden taký NENÁPADNÝ by mohol byť ten o zrušení tradičných rodov... nič zlé na prvý pohľad... jediný schválený zákon spustí ďalšie... Ten o rodine je už len zavŕšením...

Oblasti praxe

- školstvo a sociálne zariadenia - výchova klamstva =  učenie podľa Gender teórie už od materských škôl až po vysoké školy = zmena zmýšľania o hodnotách darovaných Bohom - učitelia, vychovávatelia, deti, mládež, rodičia, mladí dospelí = každýz nás!

- život človeka v ktoromkoľvek štádiu - rozhodovanie o živote človeka sa dostane do rúk človeka, ktorý "slobodne" rozhodne o tom, čo podľa seba považuje za správne...  interupcie (uzákonenie práva žien rozhodovať o tom, či darujú život počatému dieťaťu alebo nie), eutanázia (strarí, chorí, postihnutí...možno neskôr aj nedostatočne inteligentní...), adopcie mimo rodín! komukoľvek,a aj inak orientovaným osobám, umelé oplodnenie (podporuje možnosť mať dieťa hocijako orientovanej osobe...obchod s embryami...náhradné materstvo... už sú v praxi, zatiaľ nechránené zákonom!) povolenie závislosti (drogy, ...) a jeho ochrana zákonom, sem patrí aj zmena pôvodnej identity muža/ženy operatívnym zákrokom a liekmi..., toto sa uskutočňuje mnohokrát neskoro, kedy muž alebo žena už sú matkou, otcom a taký čin zničí ich rodinu, ktorá stratí otca, matku rozhodnutím človeka, ktorý pre svoje rozhodnutie a uskutočnenie operácie vezme manželovi manželku a naopak...

- identita človeka, ako muž a žena - popletenie a zničenie človeku danej identity, ktorá má odstrániť pojmy rodu muž/žena, a nahradí ich pojmom  ONO (niečo?), rod človeka pomenuje . gender - ktorý má vyjadrovať "rod" znamená však všetko možné iné (rod, ako pokolenie a i.) a nedefinuje zreteľne rod človeka muža a ženy, s ktorým prichádza na svet a ktorý je mu daný! počas celého vývinu v tele matky! Má človeku  umožniť voľbu identity "neskôr", môže sa sám rozhodnúť, čím chce alebo sa cíti byť...... Nuž väčšiu hlúposť ešte nenosila zem!

- medicína - chtiac nechtiiac ľudia nevykonávajú sami zavŕšenie svojho rozhodnutia..., sú potrební lekári, sestry, pôrodníčky, rôzni asistenti a pomocníci, lekárnici, farmaceuti..., ktorí sú tak "nútení" konať niečo, čo neslúži Pravde a ani človeku, a je lož... berú na seba ťažkú vinu konania proti Bohu.

- Ministerstvá sociálnych vecí a rodiny - sú (v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Rusku...) už plné nezmyslov Genderskej teórie... Poradenstvo v rôznych veciach ohľadom zdravia, výchovy robia "novozriadené organizácie"... nie odborne vzdelaní zdravotníci a lekári, im táto dôležitá starostlivosť podpory a ochrany zdravia detí, mládeže a ľudí v rôznych otázkach zdravia a ochorenia bola odobraná  pre nedostatok finančných prostriedkov!!!!  Nové organizácie poradenstva (nie malé privátne) však prekvitajú modernými zariadeniami, majú zamestnancov bez drahého vzdelania medicíny,  zdravotníckych oborov a pedagogiky,  a poskytujú poradenstvo na vlastné náklady a napr. raz-dva razy do rýždňa... Adopcie - preferovanie inak orientovaných ľudí, aby sa dokázalo, že nie sú nediskriminovaní... Sociálne zásahy do rodín, vzpierajúcich sa výučbe alebo teórii Genderu v niektorom z jej bodov... Preferovanie žien na pozície v zamestnaní, kde doteraz dominovali muži (nie je zlé, ale...) žena, matka nemá možnosť  podľa zákona pracovať na nižší pracovný úväzok, pre výchovu detí a starostlivosť o rodinu...žena je pod rúškou "kariéry" odlákaná od rodiny... plán celodenných škôl! vrátane materských škôlok! zatiaľ v Rakúsku neprešiel, ale rodiny sú k tomu nepriamo donútené, lebo sa nemajú ako postarať o deti, keď sú v zamestaní...

-  iné vedné odbory, týkajúce sa osobnosti človeka - pediatria, psychológia, sociológia, psychiatria budú redefinovať učenie z minulosti podľa Genderovej teórie... T.j. ako homosexuálny vzťah "nie je vychýlením" podľa teórie Gender, nie je ním ani pedofília, a mnohé iné vybočenia, ktoré sú ťažkou témou,  je však možné ľuďom v tej veci pomôcť.

Exekutíva - ktorá bude chrániť a obhajovať "právo?!" na identitu, právo? = nanútenie sex. výchovy deťom, s ktorou žiaden zdravý človek rodič nemôže súhlasiť! Zmätenie ľudí, ktorí ani nebudú vedieť, čím sa vlastne previnili, a vykonávatelia exekutívy nebudú vedieť, prečo majú zatýkať niekoho, kto nič neurobil, čo by zasluhovalo trest??? Alebo sociálni pracovníci, ktorí majú odňať deti z ich rodín pre prestúpenie "zákona"  Genderskej teórie!!! Predstavme si napr. policajta, ktorý má sám ženu a deti a musí vykonať násilné odnímanie slobody inému mužovi, len preto, lebo chráni pred týmto "zákonom" a jeho príkazmi o "vzdelaní?!" svoju rodinu!

- zakladanie rodiny - nahradí zväzok ľubovoľného počtu osôb, či už registrovaný, alebo nie, medzi osobami ľubovoľného pohlavia..., zároveň by osobám bolo umožňované spolužitie už s nízkou hranicou veku, ktorá doteraz chránila mladistvých pred záväzkom, na ktorý nemajú zrelosť ohľadom mladistvého veku(vek pod 17 rokov), ako ju  poznáme z terajších zákonov, dovolené vzťahy medzi maloletými a plnoletými... rozum sa mi zastavuje...

Zákon by tak legálne povoľoval a ochraňoval také konanie ľudí, ktoré bolo doteraz nelegálne, ilegálne, dokonca kriminálne...

Začalo to celé už veľmi dávno. Od rozvinutého hnutia Feminizmu... Hnutie bolo na začiatku skutočne na ochranu žien a bojovalo za práva žien v spoločnosti. Na tom majú zásluhu mnohé dobré a dôležité aktivity. Predovšetkým ženy, ktoré aktívne a s nasadením bojovali o práva v spoločnosti, ktoré im boli odopierané,  dosiahli mnohé dôležité a správne veci - volebné právo žien, možnosť vzdelávania žien, možnosť zamestnania, ochrana v materstve, ochrana rodiny, ochrana v zamestnaní aj pri ochorení a mnohé ďalšie dobré a pozitívne veci. Niekde v hĺbke jeho počiatkov však zostal hriech... nenávisť... voči žene( žena nenávidela svoje "ženstvo" so všetkým, čo mu patrí - plodenie, materstvo, služba deťom, mužovi, rodine...) nenávisť voči mužom - pre ich "nadradené" postavenie voči žene... odpor a rozdelenie muža od ženy. To bola totiž počiatočná myšlienka hnutia feminizmu. Je zázrakom, že dosiahlo toľko dobrého! To hnutiu  netreba brať. Ani tým mnohým ženám, ktoré sa v dlhých dejinách obetovali pre to, čo máme my ženy dnes. Za to tým ženám z rôznych spravodlivých hnutí patrí vďaka. Dnes sa však ukazuje nenávistná tvár toho počiatočného zla, ktoré vlastne motivovalo skutočné "feministky" pôvodného hnutia... Jeho hnáty sú všade. Všade, kde v dejinách chránilo záujmy žien a rodín, sa teraz snaží obrátiť svoje pôsobenie na ich zničenie... Vo všetkých malých a veľkých organizáciách, aj vo svetových organizáciách... ak by ste čítali tie stránky, neuvidíte hneď... je doslova "medzi riadkami"--- neviditeľný... preto nebezpečný. Celosvetová záležitosť...

Boh všetko riadi a má plán. Aj s Gender teóriou. V moci Boha je všetko, aj my a naše konanie. Nie sme na to sami. Máme možnosti, mnohí z nás sú vzdelaní, múdri a zodpovední ľudia, silní vo viere, mnohí už sú veľmi angažovaní pre spoločnosť, alebo v rodinách a pre rodiny činnosťou rôznej formoy a spôsobu.

Prosím Boha, aby vzbudil ľudí, múdrych a zodpovedných, ktorí budú mať otvorený sluch pre Jeho volanie, aby sa odvážili počuť a nasledovať Božie volanie, pre niektoré poslanie, aby konali potrebné činy v tej veci... pre záchranu hodnôt, daných Bohom človeku, pre záchranu našich rodín, detí mladých a ľudí dnešnej doby pred takým zvráteným a chorým učením. Jedine Boh môže zvrátiť celé toto Gender dielo skazy.

+

 

Modlitba za mužov a ženy o poznanie lásky Boha, o poznanie pravdy o sebe, o pravej osobnej identite, a o uzdravenie ich zranení

 

Pane, darca a tvorca života, Ty si stvoril človeka na Tvoj obraz. Ty dávaš zdravie tela aj ducha, Ty si do nás vdýchol život a Ty si nám dal svojho  Ducha...Ty sinám daroval identitu muža a ženy. Prosím Teba, mocný Boh a Pán života, náš milovaný Otec, o lásku, pravdu a o svetlo vo veci identity. Tvoj dar osobnej identity muža a ženy je posvätný, nedotknuteľný ako je nedotknuteľný život človeka. Prosím,  aby v otázke identity mužov a žien, ktorí ju nedokážu prijať, víťazila Tvoja láska a Pravda, lebo Ty si Láska a Pravda.

Prosím za bratov a sestry, ktorí stratili cit pre vlastnú, Tebou darovanú identitu muža/ ženy, a z akejkoľvek príčiny, pre zranenia zvolili si svoju vlastnú... Prosím o  poznanie, aby uvideli a spoznali Teba, Darcu života, Darcu života, ktorý má identitu muža/ženy, ktorú nie je možné meniť ani manipulovať. prosím, aby sme my boli nositeľmi  Tvojej lásky tým bratom a sestrám, ktorí boli tak podlo oklamaní a oni prijali klamstvo miesto pravdy do svojich životov.... Len Ty môžeš uzdravovať, len Ty máš lásku aj moc vyviesť človeka z omylu a oslobodiť ho od klamstva... Pane náš, zachráň svoje deti, ktoré nepoznali skutočné lásku! Pošli nás, pošli iných ľudí, zvestovať iným Teba, lásku, pravdu a odpustenie, aby mohli byť uzdravení z klamstva o svojej identite, z orientácie, ktorá má nad nimi moc...

Prosím Pane náš, vzbuď medzi nami modlitebníkov, ľudí služby, aby sme dávali lásku všade, hlavne však tam, kde panuje nezáujem, strach, nenávisť, odmietanie pravdy, ľahostajnosť, daj nám odvahu a lásku, aby sme nebočili od ľudí, ale aby sme išli v ústrety hlavne tým mužom a ženám, ktorí majú veľký boj pre mnohé zranenia, pre svoju identitu, lebo práve im veľmi chýba láska....nedostali ju, alebo ju akýmkoľvek spôsobom stratili...a často nemajú lásku od nás, tvojich detí. Sami nikdy nanájdu cestu k Tebe, k Otcovi, ktorý ich nekonečne miluje.

Prosím, aby sme každému, predovšetkým však tým, ktorí pre vlastné zranenia ubližujú iným, im odovzdávali Teba, Tvoju lásku a ak nie inak, v tichosti vyslovovali slová modlitby a požehnania za tých bratov a sestry, ktorí nemôžu nájsť identitu bez Pravdy.

Amen.

+

V rodine sa rodia deti. V rodine sa týmto deťom má darovať láska a úcta k identite svojho pohlavia. To zamená, treba deťom ukázať krásu a význam toho daru, byť dievčatkom, byť chlapcom, neskôr so všetkým tým, čo k tomu patrí. Treba podporiť svoje deti k úcte a k rešpektu voči svojmu telu, ktoré je krásne a dokonalé, treba ich sprevádzať v ich malých "problémoch", z ktorých sa bez našej pozornosti vykľujú veľké...Deti a mladiství by mali vo vlastnej rodine prežiť zázemie, ochranu a lásku rodičov, aby mohli neskôr čeliť mnohým novým situáciám, ku ktorým ich privedie život.

Mnohí ľudia, čo majú v mladom veku alebo neskôr problémy s identitou vzhľadom k pohlaviu, nezažili pravú lásku. Boli niekde v detstve, alebo mladosti odmietnutí, dokonca ignorovaní a vylúčení zo spoločenstva... v rodine, v škole... sama som poznala jednu osôbku, ktorá nemala žiadnu kamarátku ani kamaráta, a už vtedy (70. te roky!) od nej všetci starostlivo bočili... Nechcem si predstaviť  jej trápenie, v ktorom sme ju nechali samú... Je mi ľúto, že som vtedy nenašla odvahu, ponúknuť jej obyčajné ľudské priateľstvo. Dnes a nikdy viac nechcem "odbočiť", odvrátiť pohľad od človeka, muža  alebo ženy, nech je akýkoľvek. môžem niečo urobiť. Môžem ho požehnať a modliť sa nad ním, nad ňou. Aby títo ľudia, so svojim zvláštnym problémom,  našli ľudí, schopných lásky a daru priateľstva. Aby im niekto ukázal Boha, ktorý má liek na každý neduh a ktorý nikdy nenechá nikoho samého.

Napokon sa chcem modliť o svetlo a odvahu, pre seba aj pre nás všetkých:

aby sme prijali poslanie, ktoré pošle Pán. Aby sme hovorili, keď bude treba hovoriť, a konali, ak bude treba konať. Aby sme sa dokázali chopiť príležitostí, a podľa jeho vôle, boli schopní angažovať sa pre pravdu a pre lásku k ľuďom, k deťom, k rodinám, pre ľudí, ktorých vykúpil svojou krvou.

Nie je neskoro. Je čas.

Nazvať veci po  mene, odsúdiť lož, a prosiť Boha o uzdravenie ľudstva z klamania a korupcie každého druhu... Lebo jedno klamstvo plodí mnohé ďalšie a potom už hriech nie je hriech a všetko je dovolené. Musíme odmietať vedome a naplno každé klamstvo, nech by sa skrývalo pod akýmkoľvek menom... Bojujme o slobodu od KLAMSTVA, ktoré zadusí každý život a zničí všetko.

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Krutá pravda! Naozaj veľmi veľa zanedbaného v každom tu vymenovanom bode ohrozenia civilizácie. Ostáva modliť sa - modliť sa, modliť sa, modliť sa, modliť sa...
Отправлено в 05.09.13 16:49.
Je to veľmi vážna vec. Modlitba má moc... verím Bohu a verím v silu modlitieb ľudí...
Отправлено в 05.09.13 17:54 в ответ на Anna Václavová.