Дневники

« Назад

Nech vaše svetlo svieti

Nech vaše svetlo svieti

Sme úžasným stvorením Boha...

Náš Boh je kreatívny! 

Vedela som o tom, premýšľala som o tom, možno mi chýbali súvislosti a spojenie so Slovom Písma. Možno mi chýbal ... iný pohľad na vec.. Možno chýbala 'láska k stvoreniu MŇA? Kto vie...

Oslovila ma pekná úvaha od dolu uvedenej autorky, ktorá píše na stránkach "in courage". Chcem sa o ňu s vami podeliť.

 

Náš Boh je kreatívny! 

 

 Všimli ste si to? Ja som si to naisto všimla. Kniha Genezis až po Zjavenie je popretkávaná jeho kreativitou.

Boh povie Slovo a dáva existenciu svetu, vdychuje svoj dych do pľúc človeku a on ožije... On stvoril najvyššie vrchy, najhlbšie doliny a najhlbšie moria. Boh maľuje najkrajšie východy a západy slnka každý deň a na celom svete.

"Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme." Genezis 26,4

Tento verš je pre mňa absolútne úžasný. My sme pokolenie, o ktorom hovorí Boh. My sme pokolenie Abraháma. My sme tie milované dcéry Boha. My sme početné, ako hviezdy na nebi. Starostlivosť pri stvorení hviezd na nebi sa ani nedá porovnať so starostlivosťou, ktorú použil pri stvorení TEBA.

"Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne, všetky tvoje diela sú hodny obdivu, a ja to veľmi dobre viem.

Žalm 139, 13-14

Nič na tebe nie je chybou. Každý detail na tebe bol hlboko premyslený a starostlivo vyrobený v ručnej práci Boha. Skôr, než stvoril zem, vedel, že budeš "ONA". Boh myslel na farbu očí, vlasov, na veľkosť tvojich nôh, na to, aká veľká budeš... On premyslel tie veci, ktoré ťa privedú k plaču. On premyslel tvoje schopnosti, dary a talenty. On vyvolil ruku pre každú z nás, pre teba a iba pre teba. Nie si nikým iným, než jedinečné stvorenie, presne tak, ako si stvorená.

"Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi, pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali."

Efezanom 2,10

Si jedinečná!

Áno, TY!

Tie z vás, ktoré nemajú tento pocit, že sú niečím výnimočným.

Tie z vás, ktoré nemajú pocit, že sú dôležité.

Tie z vás, ktoré si myslia, že nie sú prijímané.

Áno, Ty si jedinečná!

Teraz, už vieme, že sme na tej istej strane... Verím, že Pán túži každú z nás nielen spoznať a objať v našej jedinečnosti, ale túži, aby sme mohli slúžiť našou jedinečnosťou. Pozrite, sme tak mnohé, a tak rozdielne, a v živote každej z nás to bude vyzerať inakšie. Spôsob, prístup, ako oslovím ľudí ja je iný, ako spôsob a štýl, akým to robíš ty.

Toto je tá číra krása tela Kristovho!

"On pozná počet hviezd a každú volá po mene. Veľký je náš Pán a veľmi mocný a jeho múdrosť je nesmierna.

Žalm 147,4-5

Je to úder srdca Pána, naša jedinečnosti, ktorou žiarime uprostred tmy zlomeného sveta. Ľudia sú zranení. Potrebujú nádej, akú máme my. Najlepšie by to mohli uvidieť, ak im ukážeme, ako sme my Bohom stvorené, aby sme milovali iných, lebo Boh nás stvoril pre to, aby sme milovali. Potom k nám prídu ľudia, aby spoznali Ježiša, ktorého my už poznáme.

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."

Matúš 5,16

Boh nás stvoril, a chce, aby sme žiarili.

Boh nás stvoril, aby sme konali dobré skutky.

Boh nás stvoril, aby sme ho oslavovali.

+

 

Ako jedinečne Boh stvoril TEBA, aby si svietila v tme sveta? 

 

♡♡♡

 

Celý príspevok je na stránke (in)courage, autorka je Karina Allen, 4. septembra 2014  http://www.incourage.me/2014/09/let-your-light-shine.html

Obrázok delfína je veľmi vhodný, delfín 'žiari' celou svojou "zvieracou bytosťou"! Tento tvor Boží nielen žiari - doslova vyžaruje svoju radosť a záujem o všetko okolo seba -  a slúži celou svojou jedinečnosťou ľuďom, zvieratám svojho druhu a bez pochybností slúži na oslavu Boha!   Keby sme tak často neboli zaneprázdnené tým, čo si o nás myslí svet, mohli by sme spoznávať svet... Ak by sme dokázali "prestať s uvažovaním o prekážkach na ceste k iným " , azda by nás napadli mosty spojenia... Keby sme nemysleli stále na nejaké "prečo", napadalo by nás "AKO"... Text blogu je venovaný ženám, lebo práve ony sú najviac mýlené myšlienkou o tom, že nemajú hodnotu... Mnohé si o sebe myslia málo... nie v pojme chýbania "namyslenosti" alebo pýchy, ide o potrebné uvedomenie si - byť si vedomou osobnej hodnoty a jedinečnosti. To je dar od Boha... úžasný a vzácny dar, ktorým vystrojil každého človeka a trúfam si povedať, že žanám jej dal viac heartlebo majú veľké srdce... Autorky stránky "in courage" sa zaoberajú (okrem iného) hodnotou a jedinečnosťou osobnosti v spojení so Slovom Božím. Téma sa týka predovšetkým žien, ktoré akoby stratili túto vlastnosť vnímania svojej jedinečnosti a krásy. Autorky píšu mnohé, veľmi povzbudivé články práve na túto tému. To je dôležitá a potrebná služba, ktorú dnes potrebujú mnohí z nás. Je nesmierne dôležité byť si vedomým svojej hodnoty v očiach Boha..., aby sme dokázali žiť (svietiť) túto hodnotu iným, aby sme mohli podieľať na živote sveta a spoločenstva, pre ktoré sme stvorené. Ak objavíme osobnú hodnotu, akú máme v očiach Boha, nebudeme sa trápiť nad "nedokonalosťami", ktoré nám protivník stavia pred oči, aby nám ukradol radosť zo stvorenia našej osoby! a aby nám kazil službu iným na slávu Boha. Ak objavíme a uvedomíme si osobnú jedinečnosť a dary, ktoré Boh dal práve nám - tebe - staneme sa radostnými šíriteľkami svetla, ktoré nosíme v srdci od stvorenia nášho života! Prajem vám, milé priateľky a drahé ženy, aj vám, mužom, ak by sa vás téma týkala, aby ste objavili krásu stvorenia svojej osoby! Prajem vám, aby ste užasli nad dielom, ktorým ste VY! Prajem vám, aby ste v celej kráse svojej osobnosti, ako vás stvoril Boh, svietili doma, v rodine ale aj v spoločenstvách, i celému svetu! Prajem vám, aby celý svet videl celú krásu nášho Boha, ktorý nás objíma a aby každý človek, ktorého stretnete, cítil lásku srdca Božieho, ktoré nás nekonečne miluje, lebo nás stvoril z lásky a pre lásku... Želám vám požehnanie Boha a mocné skutky z darov, ktoré ste dostali, aby svietilo VAŠE SVETLO PRED ĽUĎMI, a aby bola požehnaná vaša služba pred Pánom, ktorý nás tak úžasne utvoril! Prajem vám silu a žiaru svetla Božieho, ktoré je vo vás, aby všetci spoznali nášho úžasného Boha!

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Pri premýšľaní o Bohu - nielen o Jeho kreativite, mi vždy niečo chýba.
Отправлено в 08.09.14 16:26.
Aj mne, Anička :o) Boh je tak veľký, nezmestí sa do predstavy žiadneho človeka... Nepremýšľala som o Bohu v minulosti, až teraz, nejako to prišlo s vývinom a cez mladých, samozrejme aj cez kňazov. Pre to máme toľko nedorozumení, lebo ani iní ho nechápu... aj im mnohé chýba... Inak by sme si nemuseli stále VYSVETĽOVAŤ... lebo každý by to vedel... nemal by potrebu neprajnosti, ani by neodsúval bratov, sestry... lebo u BOHA je MIESTO pre KAŽDÉHO...
Отправлено в 16.09.14 19:31 в ответ на Anna Václavová.