Дневники

« Назад

Negatíva v našom živote

Negatíva v našom živote

Život človeka je cesta k dokonalosti. Prichádzame bližšie k cieľu každý deň.

Náš život je v rukách Boha. Daroval nám slobodu vôle, nezasahuje do nášho života tak, aby za nás konal rozhodnutia alebo aby nám "uľahčoval" priechod cez údolie života na zemi. Stará sa oveľa lepšie. Vedie nás a sprevádza nás životom tak, aby sme mohli žiť a konať v slobode Božích detí, aby sme tak mali podiel na jeho diele v nás. My dosahujeme spásu v Bohu deň čo deň. Je stále s nami, nielen že dobre počuje, ale všetko vidí a všetko vie.

Nemusíme sa báť, že nás hodnotí ako učiteľ v škole alebo kolega, či náš nadriadený. Nehodnotí nás tak, ako to robí náš blížny alebo my sami. Boh nehodnotí ako my. Je nad nami, je nad všetkým, čo sa nám deje a vedie nás cez to, dáva nám svojho Ducha, aby sme konali s Ním. Vie všetko a predsa nás nikdy neopúšťa a neodvrhuje. Čaká a volá nás. Boh nehodnotí chyby človeka, On čaká na obrátenie... Boh hľadá človeka, Boh hľadá tvár človeka... Aj ja obraciam k Bohu moju tvár, obraciam k Bohu moje srdce a hľadám jeho tvár.

Ďakujem Bohu za jeho otcovské milujúce srdce,

Ďakujem za jeho trpezlivú nekonečnú lásku, ktorá ma objíma každý deň...

Ďakujem za jeho svetlo a oporu, ďakujem za úpravu smeru, ak som vybočila z mojej cesty s Ním...

Ďakujem za jeho pomoc v každom čase...

Ďakujem za jeho prítomnosť v každom čase, viem, že je tu, je so mnou stále...

Ďakujem Tebe, môj Boh  a Otec môj!

+

Ďakujem Bože môj za všetko, čím som prešla v živote. Nič nebolo zbytočné, nič nebolo bez ovocia. Ďakujem za každého človeka v mojom živote, ktorý vyzeral v mojom pohľade ako "kritik", po čase (skúšky) sa ukázalo, že si to bol TY... , tvoja láskavá ruka, slovo toho človeka, ktorý len konal Tvoje dielo vo mne... Ďakujem! Prosím za ľudí, ktorí vstúpili do môjho života, aby si ich požehnal a aby si ich naplnil pokojom a dôverou v tvoje dielo vo mne... Aby spoznali, že Ty si môj Boh ..., tak môžem milovať, ako TY miluješ ľudí láskou Otca a napĺňaš nás Tvojou milosťou...

heart

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.