Дневники

« Назад

Niečo o pravde

Niečo o pravde

alebo skôr o múdrosti života.

Modlím sa za múdrosť a rozumnosť. 

Je zaujímavé, doteraz som si myslela, že jej mám dostatok... Mnohí kresťania sa modlia za múdrosť,  začala som aj ja. Vedela  som, že múdrosť Boha je vznešená, úžasná, všetko prevyšujúca. Nevedela som,  ako mi z nej môže dať... nežiadala som Boha o múdrosť a rozumnosť, hoci by sa mi bola veľmi zišla, hlavne v situáciách, kedy som bola s tou mojou v koncoch. Teraz o ňu žiadam a On mi dáva viac a viac...  Je nádherné je úžasné, vedieť... je aj krásne a požehnané nevedieť... Je nádherné a krásne vytušiť múdrosť  Slova, ak prichádza Duch Boží a je požehnané, nevidieť temno a zlobu sveta. Ďakujem za to poznanie.

Ježiš nám hovorí, že "pravda nás oslobodí". Nerozumela som tej vete. Ako ma môže pravda oslobodiť? Od čoho? Ako spoznám pravdu, keď lož sa tak veľmi "podobá" pravde, že sa mi nedá rozlíšiť?! A čo tie lži, ktoré mi hovorili iní, ktorým som verila?

Verím Bohu a On mi ukazuje cestu. Učím sa "čítať" jeho stopy, ktoré sú vždy pred mojimi. Učím sa rozumieť jeho Slovo, ktoré mi hovorí na každú situáciu môjho života. Jeho Slovo vždy hovorí pravdu. Volám Ducha Božieho, aby bol svetlom na mojich cestách, aby ma chránil, aby ma oslobodil od klamstva a nepravdy, ktorá by chcela vyzerať ako pravda. Boh ma učí poznať pravdu, dáva mi múdrosť, ktorá odhaľuje klam.

 

Verím Bohu.

Neverím klamu, aj keď je na nerozlíšenie podobný pravde.

Boh je pravda. Múdrosť Boha mi odhaľuje pravdu a pravda ma oslobodzuje.

Prosím Boha, aby mi daroval múdrosť.

 

+

 

Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Predbieha a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia.

Kniha múdrosti 6, 12-13;

Veď v nej je duch chápavý, svätý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, prenikavý, bez poškvrny, jasný, neurážajúci, milujúci dobro, ostrý, nezastaviteľný, dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, obdarených umom, čistých, najjemnejších.

Lebo múdrosť je pohyblivejšia než hocijaký pohyb. Pre svoju čírosť prechádza a preniká všetko.

Veď je výdych Božej moci a je čistý výron slávy Vševládneho. Preto sa jej nič nečisté nikdy dotknúť nemôže.

Veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez poškvrny a je obraz jeho láskavosti. Hoci je len jedna, predsa vládze všetko, obnovuje všetko, hoci v sebe ostáva tá istá, v každom pokolení prenáša sa v duše svätých a robí z nich Božích priateľov a prorokov.

Veď Boh miluje len toho, kto má dôverný styk s múdrosťou.

Nádhernejšia je nad slnko, prevyšuje celý hviezdny svet. V prirovnaní k svetlu prislúcha jej prednosť, lebo za ním nasleduje noc, ale proti múdrosti zloba nič nezmôže.

Kniha múdrosti 7, 22-30;

+

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Príspevok nie je viditeľný.
To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba. (Sokrates)
Ja som cesta, pravda a život. (Ježiš Kristus)
Отправлено в 16.02.14 9:15.
Prepáč, Anka aj vy, ktorí ste nemohli čítať text :o)
Отправлено в 21.02.14 0:05 в ответ на Anna Václavová.
Kedy sa pravda iba na pravdu podobá? Vždy vtedy, ak nie je rovnou, priamou, ale hľadala by "okľuky"... Ak si "vymýšľa" "vlastné" cestičky, hoci Cesta je len jedna.... a ak sa začne zaliečať, ak sa "chce páčiť svetu"... ak chce krivé miesto rovného a škaredé miesto krásneho... Pravda, tá pravá, skutočná, je dobre viditeľná, nepretvaruje sa, nezmýšľa zle, miluje ľudí a nikdy im neubližuje... je jednoduchá ako holubica, je priama, je krásna a čistá, ako múdrosť - je jej sestrou - nikdy ten rozdiel nebol viditeľnejší, ako je tomu dnes...
Отправлено в 21.02.14 12:37.
Viete, čo je úžasné? Že môžeme k slovám priložiť rovnítko emoticon Ježiš = Cesta = Pravda = Život = Múdrosť = Krása.... Skúste si tak prečítať ten text od Šalamúna o múdrosti... vyrazí vám dych... meno Ježiš, Boh, ktorý bol a je... pred všetkými vekmi... t.j. múdrosť je až po Ňom a je On...
Отправлено в 21.02.14 15:33 в ответ на Mária Künzl.