Дневники

« Назад

Nová Cirkev

Nová Cirkev

Kto by si neželal, krásnu, obnovenú Cirkev? Aby bolo všetko zasa dobré a pokojné? Želá si to každý z nás.

Cirkev, a my v nej, sme na ceste k večnosti. Tak, ako my osobne, v rodinách, v spoločenstvách bojujeme s rôznymi problémami a s otázkami doby, bojuje aj Cirkev.

Cirkev je zúčastniť sa na pláne Boha - povedal jeden kňaz.

Každý hárok papiera má dve strany.

Tak isto má obnova Cirkvi dve strany. Cirkev klérus (kňazi, biskupi, kardináli a každý, kto tam patrí) a laici - my všetci. Nebolo by spravodlivé, ukazovať prstom výlučne na jednu z nich. Iba na kňazský stav, alebo iba na ten laický. Oba majú rovnako dôležitú úlohu. Bez svätých laikov nie sú čistí mladíci a panny, sväté manželstvá, ani povolania, ani svätí predstavitelia Cirkvi. Vieme, že všetko je milosť. Nerozlúčené manželstvo takisto ako zachovanie čistoty a vernosti kňazského stavu. Nie je tomu inak ani v iných otázkach, týkajúcich Cirkvi, sa kňazov, biskupov, a nás všetkých.

Máme nového pápeža. Myslím, nie, viem, je to svätý muž, ktorý žije podľa Slova, riadi seba aj Cirkev podľa Ducha svätého a žije prosto, pokorne a  s láskou a múdrosťou usmerňuje už v tom krátkom čase celú Cirkev a všetkých veriacich. Máme mnohé otázky, týkajúce sa hlavne Cirkvi na Slovensku, lebo sa nás dotýka úplne tesne, sme Slováci. Cirkev je na celom svete, je apoštolská, a aj problémy má každý. jeden také, ako my teraz, iní iné, nie menej závažné a nepríjemné. Pápež František už teraz dáva na mnohé otázky odpovede.Je to v mojich očiach obraz živej Cirkvi. Bolo by múdre, meditovať Slovo, čítať pozorne slová pápeža a aj o nich uvažovať hlboko v srdci. Každý sám. Aj tí z nás, ktorí majú rozbúrené city a mysle pre nepríjemné udalosti v Cirkvi na Slovensku z nedávnej minulosti. Čo znamená začať od seba? Presne to. Stíšiť svoje emócie, počúvať Slovo a tam hľadať odpovede. A napokon aj zo slov pápeža, ktorý odpovedá na aktuálne témy nie len v Cirkvi, ale aj v politickom a civilnom živote všetkých nás, celej zeme, každého kontinentu zvlášť, podľa toho, koho sa ktorá téma týka najviac. A samozrejme odpustenie. Všetkým všetko. Bez odpustenia sa nepohneme dopredu.Sme jedno telo. Ak je chorá ruka, je chorý celý človek... Tak aj Cirkev.

Prosím vás, nehovorme zaťato, že je všetko nanič. Nie je to pravda. Klérus má svoje problémy a nie je ich málo. My laici máme svoje. A potom máme tie spoločné, na ktorých môžeme spolu pracovať. každý má a musí priložiť ruku k dielu. Jeden obetou, iný modlitbami, ďalší svojim vzdelaním a nadobudnutými možnosťami azda aj konkrétne. Neexistuje, že by sme nemali úspech!

Povzbudzujem každého z vás, aj seba, posilňujme sa navzájom vo viere, v nádeji a s láskou riešme problémy, každý podľa darov, ktoré má - povedal by apoštol Pavol:o) Dôveru v Cirkev si obnovíme tiež. Netreba všetko hádzať do jedného vreca. nie všetko je zlé. Mnohé v Cirkvi má veľký potenciál, len ho treba nájsť  oživiť. je ttu Kristus, jej základ, živý Boh uprostred nás a našich kňazov a biskupov. Máme mnoho novokňazov, ktorí práve nastúpili túto zodpovednú a neľahkú úlphu. Buďme aj im oporou! Nezabudnime ani na emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý žije pre Cirkev, aj cez neho ešte stále hovorí Boh k nám. Ani ja som  nestíhala čítať jeho príhovory, tie sú živé...aj dnes. Prosím, nenechajte si odviesť pozornosť od podstaty pre jeho posledný akt, ktorý ho v očiach mnohých ľudí tak negatívne spojil so Slovenskom. Nezaslúži si to...

Neopovrhujme "starým" - sú tam hodnoty a veľmi vzácne dary. Nebojme sa začínať nové, odložme predsudky a aj "skúsenosti", ktoré nám bránia dívať sa novým pohľadom na to, čo je. Je mnoho možností, hľadajme ich! Je ich veľa, sú v súlade s tým, čo nám hlása Cirkev, nie proti nej. Od toho nech nás chráni Pán!  Tak vznikli všetky rozdelenia...Nechcime okamžité výsledky a zázraky ako mnohé postavy z Písma i z reálneho života. Boh všetko riadi a s istotou dobre a spravodlivo. Boh robí veci dokonale. Boh nerobí chyby...( Nick Vijicic) Nepoužívajme násilie slov, ale lásku. Odhoďme kritického ducha sveta a vezmime si Ducha sv., ktorého nám daroval Kristus. On rieši a On vyrieši všetko, lebo Bohu nič nie je nemožné! A všetko v láske toho, ktorému patríme.

Nech vás žená a vedie Pán!

+

Svet kričí po zmierení. Cirkev zápasí o zmierenie... o silu odpustenia...vo svojich radoch, s nami, aj so svetom. Cirkev sme my.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
„Bolo by múdre, meditovať Slovo, čítať pozorne slová pápeža a aj o nich uvažovať hlboko v srdci. Každý sám.“

Dnes som si prečítala: Benedikt XVI. vyzdvihol dôležitosť pokory a nezištnosti. Zaujalo ma jeho vyjadrenie o kresťanskej liturgii a tieto myšlienky:
„V boji za spravodlivosť vo svete nesmieme nikdy zabudnúť na Božiu nezištnosť, neustále dávanie a dostávanie, musíme budovať na tom, že Pán nás neustále obdarúva, že máme okolo seba dobrých ľudí, ktorí nám zadarmo dávajú svoju dobrotu, ktorí nás nezištne prijímajú, majú nás radi a sú k nám nezištne dobrí. My zasa máme ďalej darovať túto nezištnosť, “ ...
Отправлено в 02.09.13 19:46.
Pokora a nezištnosť Boha k nám je nekonečná... na nej sa dá budovať aj Cirkev... krásna a požehnaná...Benedikt XVI. nám zanechal úžasné poklady... keby sme sa troška do nich pozreli, našli by sme toľko lásky a nemali by sme možno "problém" nachádzať aj riešenia... inak, ako my myslíme, tak ako myslí Boh... Vďaka, Zitka
Отправлено в 03.09.13 11:41 в ответ на Zita Podhradská.