Дневники

« Назад

Objatie Boha

Objatie Boha

Keď sme chudobní na lásku, prichádza k nám Boh... Môj dar na začiatku adventu.

Sme tak biedni, sme tak chudobní na lásku...

Prosím Boha, aby sme vedeli prijať jeho LÁSKU.

+

Chcela som objatie, nedostala som ho...

Chcela som sa podeliť o slovo, nebolo prijaté... Nie teraz, toto nie, nemám čas, nie...

Chcela som dať seba, nebola som prijatá... Nedorozumenie, konflikt, odmietnutie...

Chcela som dať dary - nemám čo dať... To, čo mám, čo môžem dať, to nikto nechcel. Chcela som dať dar Bohu, nevedela som nájsť, čo mu môžem dať. Hľadala som dary. Boh našiel mňa. Už dávno ma našiel, Boh je môj dar...

Dostala som, čo som nechcela. Dostala som "NIE" od ľudí, dostala som "nie" od blízkych, dostala som bolesť, smútok...

Ja som veľakrát dala iným to, čo nechceli... Slovo v nevhodný čas, slovo bez lásky, pozornosť, ke´d nebolo treba vidieť... Veľakrát som ja ubrala iným z lásky... Dostali moje NIE. Oni chceli moje áno...

Spôsobila som iným bolesť, slzy, smútok, sklamanie.

NIE!

Hovorím Nie! Nie smútku a bolesti! Nie zatrpknutiu a sebaľútosti. Boh je tu!

Boh je Láska a hovorí "Poďte ku mne"... Jeho hlas je láskavý, nežný... Idem k Bohu.

Hovorím ÁNO LÁSKE BOHA.

 

Išla som k Bohu... objala som Boha.

 

Plakala som... Odmietanie bolí... Chcela som objať človeka, nechcel moje objatie. Mnohí ľudia nedokážu objať iných... Ľudia sa boja sa objatia...

Nedokázala som prijať človeka... bolesť, ktorú som spôsobila ja, ma bolí...

Chcem objať Boha - Boh je môj Otecko. Miluje ma...

V tom okamihu, ako som na toto pomyslela, BOH objal mňa... objal ma nežne a s toľkou láskou, že som sa rozplakala... Radosť a láska prenikli moje srdce v tom okamihu... Hlboký, oblažujúci pokoj naplnil celú moju bytosť.

Otvorila som svoje dlane, roztvorila som náruč a zdvihla srdce k môjmu Bohu....

Objala som Boha... a BOH objal mňa. Boh sa sklonil ku mne..., aby vzal moje srdce a naplnil ho svojou láskou.... Spievam Bohu pieseň radosti, som naplnená až po okraj láskou Boha. Ďakujem môjmu Bohu, ďakujem za jeho objatie a za jeho lásku! Moje srdce je plné radosti a spieva... Spievam môjmu Bohu pieseň chvál!

Boh má plnosť lásky pre každého... Pôjdem vždy k Bohu po lásku, aby mi nikdy nechýbala, aby som VŽDY mala dosť pre iných.

Objímam Boha! Veľakrát... stále znova ho chcem objímať. Objímam ľudí... sú tu, je ich veľa, chýba nám láska. Dám im LÁSKU..., mám pre nich nádhernú mocnú lásku Boha.

+

Svet trpí na nedostatok lásky. Chcem chrániť lásku tam, kde ešte je, chcem ju niesť, kde chýba, chcem dať lásku...

ŽIVOT je tam, kde je láska. Chránim život! Chránim lásku v živote človeka, aby nehynula, aby rástla a mocnela v každom z nás.

Prosím o lásku pre nás, aby sa nášho srdca dotkol Boh... 

Prosím za všetkých ľudí, prosím za seba....

Prosím, aby nás objal Boh tak nežne..., aby sme nikdy nevypadli z jeho objatia!

Prosím Boha, aby oživil srdce každého človeka, aby naše srdcia až po okraj naplnil svojou láskou.

O to prosím v Advente.

Želám vám požehnaný advent... moji milovaníheart

+

Láska je... láska nikdy nezanikne 1Korinťanom, 13,1-13. Chcem spamäti hovoriť tento text každý deň...  Boh - Láska žije v srdci človeka!

Boh je láska.

Keď budete smutní alebo vás bude niečo veľmi bolieť, alebo vás zraní iný človek - choďte k Bohu... On vám dá SEBA a liečivý balzam svojho objatia!

+

Obrázok:  http://aholyexperience.com