Дневники

« Назад

Obnov našu lásku

Obnov našu lásku

Jeden druhému vyprosujeme pomoc v bojoch a v chorobe. Prosme Pána o silu v trápení, úľavu v bolesti a oporu v súžení.

Ak brat, sestra trpí, kto by netrpel s ním, s ňou?

Každý z nás vie, ako je ťažko v boji..., Ako je ťažko, ak nemáme nikoho...Ako je dobre, ak vieme, že sa za nás prihovárajú iní veriaci. Neodmietnime nikomu pomoc ani my, Chváľme Boha a vyprosujme silu a pokoj srdca pre iných, ktorí ju teraz veľmi potrebujú. Je ich veľa...každý deň ich je veľmi veľa...

Ak je naše dieťa choré, robíme všetko pre jeho uzdravenie. Ak ochorie brat, sestra, neprestávame sa za nich prihovárať u Pána, sám Ježiš sa za nich prihovára u Otca, lebo ich miluje. Ak niekto trpí chronickú chorobou, ľahko stráca nádej na zlepšenie... Prichádzajme k Bohu a vyprosujme silu pre chronicky chorých.

Prosme jeden za druhého, kým trvá súženie, buďme si oporou v tých dňoch, aby sme našli zaľúbenie pred tvárou Pána a vyprosili bratom a sestrám potrebné milosti. Buďme štedrí, ako je štedrý Boh, O neodmietne nikoho, každý nájde u Neho pomoc a ochranu.

Prosme za tých, čo prechádzajú skúškou a sú v bolesti tela a duše... Boh nám bohato odmení, lebo On štedrého darcu miluje!

Prosím kňazov, aby často obetovali sv. omše za pomoc a silu pre ľudí v súžení... za chorých, trpiacich, za osamelých, starých, za biednych a zomierajúcich...

Kým budem žiť, budem prosiť pred tvárou Pána za trpiacich, chorých a zomierajúcich! Amen.

+

Vstupujem pred Kráľa a vyznávam mu svoj príhovor...

Neutícha moja modlitba pred Tebou, Bože môj...

Nech Pán vyslobodí duše ľudí z trápenia a nech im dá silu a svetlo, svoju pomoc v ich súžení. Amen.

Ty si verný! Ježiš, Tebe dôverujem! Amen.

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Áno, vždy sa chcem veľa modliť za tých, ktorí sú v najrôznejších ťažkostiach. A môžem vedieť, že až sa raz ja ocitnem v ťažkostiach - nebudem sama - budem nesená modlitbami mnohých ľudí - bratov a sestier v Kristovi. Vďaka, Mária, za túto myšlienku.
Отправлено в 07.11.13 15:12.
Pomohol mi tento článok ,pridávam sa aj ja k modlitbám , v utorok ma čaká operácia,teraz viem že nie som sám, bude pri mne stáť Pán a celé spoločenstvo v Kristovej viere. Dnes večer budem sa modliť za všetkých chorých a súžených v chorobe k Panne Márii mojej patrónke čo mi už toľko krát priniesla úľavu.
Отправлено в 10.11.13 21:31.
Vďaka Patrik, sme spojení v modlitbáchemoticon Neboj sa, si v Jeho rukách bezpečný... a pod ochranou Matky Ježišovej tiež.
Отправлено в 10.11.13 23:14 в ответ на Patrik Nagy.
Vďaka Bohu už to mám za sebou, všetko dobre dopadlo aj operácia . Pred operáciou na predoperačke sa ma pýtali či sa bojím a ja som povedal ,, nie Boh je so mnou nemám sa čoho báť " a skutočne priam som cítil ako ma svätá trojica posilňuje . Vďaka za podporu. Požehnaný deň Vám prajem .
Отправлено в 15.11.13 13:57 в ответ на Mária Künzl.
Wow! Ďakujem Bohu za pomoc aj za teba, Patrik!!! emoticon To je ten "krok viery" ktorý ťa vyniesol k Trojici! Chválim toho, Trojjediného Boha! Amen. Aleluja!
Отправлено в 15.11.13 14:22 в ответ на Patrik Nagy.