Дневники

« Назад

Ustavične sa radujme

Ustavične sa radujme

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)

Náš Pán nás veľakrát vyzýva k radosti. Nie je to náhoda. Boh v časoch apoštolov videl, čím pechádzali, aké námahy a prekážky zdolávali, vedel o nich všetko. Viera v Boha je zdrojom radosti. Boh nás nekonečne miluje, daroval nám radosť.

Radosť Božích detí nie je zahrnutá v cnostiach, je ich sprievodnou vlastnosťou. Radosť sprevádza ľudí na ich ceste s Bohom. Veríme Bohu, musíme mať radosť, lebo vieme, že všetko nám slúži k dobrému. Boh vie, čím prechádzame. Všetko o nás vie, miluje nás,  Boh chce, aby sme mali radosť. Prečo? Jednoducho preto, lebo s radosťou je všetko ľahšie.

Radosť dáva silu, dáva nadšenie a otvára srdce človeka pre iných. Radosť je ako láska, musí sa dávať... aby rástla a aby jej bolo všade dosť. Radosť si nemôžeme kúpiť, je pre všetkých, je zadarmo, je dar. Jediné, čo musíme splniťť je - hľadať Boha. On nás učíradosti, učí nás, ako ju nájsť a učí nás, ako ju prijať do srdca, aby sa stala účinnou, aby nás naplnila a aby sme ju mohli dať iným.

Svet potrebuje lásku.

Potrebujeme radosť viery, radosť Evanjelia. Potrebujeme mať a dávať svetu radosť z Boha a z  jeho darov! Veď by to bola hrozná vec, ak by sme boli smutní! My, ktorí máme takého OTCA!!!

"Povzbudzujme sa navzájom,  kým trvá toto dnes", hovorí apoštol Pavol. A radujme sa! Staňme sa jeden druhému darom radosti!

Dajme radosť Bohu, pre jeho lásku k nám. Dajme radosť ľuďom okolo nás, ktorí dar radosti veľmi potrebujú. Môžu totiž radosť iba prijať, môžu ju dostať ako dar.

Boh je darca radosti a my sme jeho deti - dávajme radosť!

+

Radosť a vďaka bez prestania nášmu Bohu nech je vizitkou našej viery!

Radosť a vďašnosť voči ľuďom nech je poznávacím zanmením kresťanskej viery!

Preto: "Ustavične sa radujme. A pri všetkom vzdávajme vďaky."  podľa 1Sol 5, 16-18;

Amen.

heart

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Ďakujem Mária.
Tak veľmi teraz potrebujem pripomínať si myšlienky o radosti a Božej neustálej starostlivosti... Áno. Liekom na všetky naše problémy je radosť. A vďačnosť. Alebo naopak - vďačnosť a znej plynúca radosť. emoticon
Ďakujem za tieto slová. ďakujem aj za slovo, ktoré som si vytiahla (som dostala) v utorok pri adorácii. Ďakujem za každé slovo, ktoré ma vedie - slovo od Boha. Slovo Božie, i ľudské, ktoré mi posiela cez vás, cez ľudí ktorých stretávam, cez ľudí ktorým záleží na bratoch a sestrách....

A zo srdca ďakujem za to, že ma učí ďakovať. Stále. Pri všetkom. V každej situácii. (a mne sa niekedy jednoducho "nechce"?) Čo môžem viac dať? A čo môžem viac dostať, než vďačnosť...
Niekedy sú situácie, keď je ťažko ďakovať. A radovať sa. Zdá sa to možno až nepatričné... a predsa apoštol hovorí - Ustavične sa radujte! A pri všetkom vzdávajte vďaky.

Vďaka.
Priniesla si mi úsmev na tvár. emoticon
Отправлено в 26.10.13 19:09.
Nech nám Pán dá nájsť radosť, keď ju najviac potebujeme, nech čistá pokojná radosť rozžiari našu tvár a naše srdce, nech nás Pán posilní nádejou a nech oživuje našu lásku, ktorá nás vedie k vďačnosti... Nech nás žehná Pán! Ďakujem za jeho dary... ďakujem za teba, Evka ovečka, ďakujem za Moja komunita, lebo tu sme sa spoznali:o) ďakujem za Ann, ktorá objavila Boha a jeho dary v ďakovaní... ďakujem za každého MK-áča, ďakujem za každý deň, kedy som mohla prijímať a oslavovať prítomnosť Boha Lásky...zdroj a prameň všetkej našej radosti:o) Ďakujem!
Отправлено в 27.10.13 9:55 в ответ на Eva Baranovičová.