Дневники

« Назад

Verím Bohu

Verím Bohu

Dôverujem Bohu a dúfam, verím, vám, naši mladí!

Verím, že aj vy  nás nesiete so sebou k Pánovi, vo vašich aktivitách a modlitbách a spevoch, ako sme my v našom čase niesli vás, naši najdrahší...

Predstupovali sme pred tvár Všemohúceho, aby vás chránil a požehnával a aby vám dal hojnosť milostí. On vám ju dal, lebo Boh je verný.

Nie, nie je to modlikanie ani žobranie, je to dôvera v Boha prisľúbení, dôvera spoluúčasti. Je to modlitba dôvery.

Nech vás žehná náš Pán, Boh všemohúci, ktorý je, a ktorý príde!

Amen.

+

 

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Dnes príjemne krátky - ale výstižný príspevok. Vďaka! (aj keď ja asi nepatrím k primárnym adresátom - mladým ;) )
Отправлено в 08.10.13 23:05.
To milujem na Cirkvi - je pre všetkých:o) nevyberá "mladí", nie mladí, berie všetko a dáva každému VŠETKO, čo má od Boha:o)
Отправлено в 09.10.13 10:28 в ответ на Eva Baranovičová.