Дневники

« Назад

Všimla som si

Všimla som si

že ľudia, ktorí si plnia srdce Slovom, šíria radosť, pokoj, odvahu, lásku. Poznám takých. Učím sa, plniť si srdce a myseľ jeho Slovom.

Spoznala som v živote ľudí, ktorí majú výnimočný dar... Žiaria radosťou, nadšením a nerobia si starosti... Také je aj slovo, ktoré hovoria a píšu... Žijú tu, medzi nami a je ich veľa... Sú obyčajní a neobyčajní. Sú rôzneho veku, sú mladí aj starší, sú aj seniori, muži a ženy. Sú v rôznom povolaní aj postavení. Sú slobodní aj zasvätení, sú kňazi, laici, sú rodiny. Sú kresťania, katolíci, konvertiti... Sú mi vzorom. Neprikazujú, nemoralizujú. Ich reč je iná. Hovoria to, čo žijú. Hovoria o živote a o Bohu spôsobom, ktorý oslovuje iných, lebo je dobre stráviteľný, nič nevnucuje, nič nežiada. Človek sám chce prehodnotiť, ako žil. Chce tiež tak žiť, ako oni... aby bol s nimi Boh. Hovorí sa tomu aj život svedectva.

Aj ja chcem tak žiť! Chcem žiť vzťah so živým  Bohom! Chcem žiť z jeho Slova, chcem sa živiť Slovom Božím. Chcem vydávať svedectvo životom.

+

Všimla som si, že čím viac som dávala mojej mysli za pokrm toto živé Slovo, tým viac ma naplnil pokoj, láska, rozvaha, radosť... Rástla vo mne istota a dôvera Slovu Božiemu. odišiel nepokoj a strach... Začali pučať ratoliestky uložených cností v mojej duši, prichádzajú kvietky a začína zrieť ovocie. Milujem jeho SLOVO. Dáva mi život a napĺňa ma radosťou, ktorá pretrvá, aj keď príde skúška. jeho Slovo mi dáva odvahu, radosť a túžbu rásť. Ďakujem Bohu za dar jeho Slova. Je moje najmilšie Slovo, je v ňom jeho Duch... ukazuje mi Ježiša, obnovuje mi podobu Boha Otca. Obohacuje ma a buduje moje "múry" chrámu Božieho vo mne, ktoré boli zrúcané nepokojom, strachom a klamstvami. Slovo Božie je živé, mocné, má silu búrať prekážky a strach. Má moc prekonať v živote každú neistotu a zborí klam a márnosť, lebo tie nie sú pre život.

Božie slovo je život. Božie Slovo šíri život, obnovuje a posilňuje život človeka. Moje slovo sa s jeho Slovom stáva životom.

Je dôležité uvážiť, čím sa "živíme". Ježiš nám radí, aby sme bdeli. Zdravá strava je pre telo, Slovo Božie je najzdravší pokrm pre dušu.Naše slová môžu, majú byť vitamínmi. Bdejme a rozlišujme, čím plníme myseľ a srdce. To totiž v mysli a v srdci porastie.

+

Naplňme si myseľ a srdce Slovom toho, ktorý je Život, On dáva Slovo života, On je a dáva život, radosť, pokoj, odvahu, lásku... Gal5, 22;

Ostatné ...  nechajme tak. Ježiš hovoril zástupom, aj napomínal, nevidíme však, koľko hovoril ako dlho alebo koľko "textu" použil pre ten ktorý zástup, pre  toho ktorého človeka. Preto máme vedenie jeho Ducha. On nás učí rozlíšiť, aby sme sami seba ani iných nepreťažili. Sme jeho učeníkmi, dnes šírime slová, ktoré hovoria svetu... Rozlišujme. Uvážme starostlivo, aby náš text azda nebol plný negatívnych príkladov zla, lebo neučenú dušu môže toľká váha prevaliť... zamoriť.

Blogy čítajú zástupy...

Predmetom i obsahom tých našich blogov nech je SVETLO, ŽIVOT, BOH a človek, ľud.

Nedajme miesto zlu...

Slovo Božie je dobré osviežujúce, mocné, povzbudzujúce k nasledovaniu. Svetlo Slova svieti...  a niet tam tmy, kde sa objaví.

Potrebujeme život.

K životu nám treba Svetlo Života - Boha, jeho Slovo a jeho Ducha. Naše ľudské slová, nech sú plné Boha. Nie doslova, len jeho mena, ale jeho dotyku... Božie meno treba vyslovovať s vekou úctou... aj písať treba tak.Tých slov o zle nech nie je veľa, radšej menej, ako viac, o zle je všade okolo dosť,  priveľa. Neopakujme tie, ale to Slovo, ktoré je ŽIVOT. Tie šíria život, dávajú život, sú životom.

+

Pán je môj pastier..., vodí ma po zelených pašienkoch, jeho Slovo je svetlom na mojich chodníkoch..,..

+

Pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet... Ján1, 9;

Tým, ktorí ho prijali, dal moc, stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, ... tým, čo sa narodili z Boha (obnovené srdce, obrátenie k Bohu) Ján 1,12-13;

A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ján1, 14;

My sme uvideli jeho slávu..., Ježiša - Slovo.  Ján 1,14;

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou... Ján1, 16;

+

Zadarmo = bez zásluh - sme dostali, milosť za milosťou... my robme podobne. Dávajme, nič za to nežiadajme....

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Bože, tebe patrí všetka česť, chvála a veleba!
Отправлено в 11.02.14 11:45.
Ďakujem za povzbudenie . Priznávam sa , občas mám sklon vidieť všade iba kúkoľ, ale chvála Bohu , existujú aj pšeničné zrnká , ktoré ako píšeš ... žijú medzi nami, majú výnimočný dar a žiaria radosťou...
Poznám aj ja takých ľudí, ale to sa nedá naučiť, tá žiara vychádza z ich vnútra, zo srdca, z duše.
Отправлено в 12.02.14 1:04.