Отображение сетевого контента

Blogy (Aktívny Advent 2015)

« Назад

Adventný čas 7. deň - Izák

Gn 22,1-14

Dnes sprevádzame Abraháma na vrch Morja, kde mal Bohu obetovať svojho syna. Izáka Boh ušetril. Ale svojho Syna neušetril... 

Vzdávajme Bohu vďaky za Lásku, ktorú nám dokazuje tak veľkou obetou. Ďakujme za záchranu - od mnohých nebezpečenstiev. Ďakujme za dary lásky a obety. Či už sme sa my obetovali pre druhých, alebo sa niekto obetoval (obetuje) pre nás. Nikdy nezabúdajme, akú veľkú cenu má obetovať niečo (čas, sily, prostriedky..) pre druhého, pre blížneho, pre Boha. 

Praktická úloha: 
Symbolom obety v dnešnom svete je sviečka. Keď sviečka horí, dáva svetlo, no sama sa pri tom stravuje. Zapáľme si dnes aj my doma sviečku. Aspoň na chvíľu. 
Môžeme pri tom premýšľať, aké dary obety sme vo svojom živote dostali (alebo aj dali - lebo len keď dávame, vtedy dostávame). 


Nech sa vám darí. Želám vám radostný deň v Božom náručí.
Eva Letitia. 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.

Отображение сетевого контента

Aktívny advent 2015

Každý deň, po celý advent, pribudne na tejto podstránke nová téma.
Postupne si budeme čítať z dejín spásy (Starý Zákon) - od stvorenia sveta až po príchod Spasiteľa na svet.

Každý deň iný príbeh.
Každý deň téma na vďačnosť.
Každý deň nejaká (malá) praktická úloha.
Aby sme boli pripravení.
Aby sme nezabudli.
V zhone dní... 

Отображение сетевого контента

Pridajte sa k nám na Facebooku

Uzavretá skupina: 
cesta vďačnosti

Spoločne ďakujeme každý deň