« Назад

Keď sa ráno vydávaš na cestu 1907

Keď sa ráno vydávaš na cestu 1907

Jn 10,27 Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Poďme aj my za našim Pánom,  Ježišom Kristom, v ústrety nového dňa,  posilnení Božím slovom.  Ostaňme s ním vo všetkom.

Syn človeka je pánom aj nad sobotou
 

Mt 12,1-8  V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“ On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi? A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

 

 

Mk 2,27-28    I povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre Sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou."

 

Krásne požehnané, milostí plné, dobré ráno,  nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky vedené v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske celý deň!

 Obr. : google

Комментарии
sign-in-to-add-comment
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,“, milosrdenstvo žiada od nás Boh. Milosrdenstvo to je láska k blížnemu. Milosrdný bol aj Samaritán v podobenstve, ktoré hovorí o láske človeka k človeku. V reálnom živote i v rodine je to dosť dôležité, že si máme navzájom pomáhať a nebyť voči sebe ľahostajní. Aj nedávno v Katolíckych novinách sa k tomu podobenstvu písalo, že horšie je, keď sme ľahostajní ako keď nenávidíme blížneho.

Nie každému človeku je daná milosť, že sa stotožňuje s milosrdným Samaritánom, že dokáže druhému človeku pomôcť, aj keď je to naša kresťanská povinnosť. Sú aj takí, ktorí sa skôr stotožnia s úbožiakom z tohto podobenstva. Každý z nás by mal však v rôznych životných situáciach v rodine, ale aj v bežnom živote pomôcť druhému podľa svojich schopností a možností.
Отправлено в 19.07.13 16:44.
"Najväčšie zlo, aké môžeme urobiť svojim blížnym, nie je to, že ich nenávidíme, ale že sme voči nim ľahostajní. To je absolútna neľudskosť."

Bol to výrok anglického dramatika, esejistu írskeho pôvodu a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru v roku 1925, George Bernarda Shawa.
Отправлено в 20.07.13 21:38.