« Назад

Keď sa ráno vydávaš na cestu 2206

Keď sa ráno vydávaš na cestu 2206

Dobré ráno!

Keď sa ráno vydávaš na cestu, do školy, do práce - kdekoľvek, berieš si kúsok chleba. Vezmi si teda na cestu aj slovo pre svoju dušu.


Mt 6,24  Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.


Mt 19,21-26  Ježiš mu vravel: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: "Kto potom môže byť spasený?"  Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."

 

 

Krásne požehnané, milostí plné dobré ráno, nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky sprevádzané v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske od rána do večera a od večera do rána!

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Пока нет комментариев. Будь первым.