« Назад

Keď sa ráno vydávaš na cestu 2406

Keď sa ráno vydávaš na cestu 2406

Aktuálne z čítania Svätého písma na tento deň

Keď sa ráno vydávaš na cestu, do školy, do práce - kdekoľvek, berieš si kúsok chleba. Vezmi si teda na cestu aj slovo pre svoju dušu.

Túto spásu hľadali a skúmali proroci

1Pt 1,8   Milovaní, Ježiša Krista milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.


1Jn 4,20   Ak niekto povie: "Milujem Boha," a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

 

Krásne požehnané, milostí plné dobré ráno, nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky sprevádzané v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske od rána do večera a od večera do rána!

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Opustený človek volá po spriaznenej duši.
Ježiš opustený v Getsemanskej záhrade čakal na smrť.
Nenechajme opustené Božie slovo, kde čerpáme z prameňa všetko pre svoju existenciu.
Отправлено в 24.06.13 13:16.