« Назад

NASLEDOVANIE KRISTA III 7

NASLEDOVANIE KRISTA III 7

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA III 7 III. kniha – siedma kapitola

Tomáš Kempenský:  NASLEDOVANIE KRISTA III  7

III. kniha –   siedma kapitola

 LEN POKORNÉ SRDCE DOSIAHNE MILOSŤ

 

Pokorné srdce Ježišovo je pre nás veľkou motiváciou sa mu podobať svojimi citmi i skutkami. Ten, kto sa uponíži v skúške pod všemohúcou rukou Boha, má nádej na dosiahnutie milostí, potrebných  pre spásu v Božích očiach.

Pokorte sa teda pod, mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.  Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi, povolal do svojej večnej slávy; on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. (1Pt 5,6-10)

Pokrok v duchovnom živote nie je len v tom, aby si dostával milosť útechy, ale aby si pokorne, trpezlivo a so sebazaprením znášal aj odňatie tejto milosti: tak, aby si ani vtedy neochaboval vo vrúcnej modlitbe a neustal ani v konaní obvyklých dobrých skutkov.   (T. Kempenský)

 Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIII_7.pps/4104493b-ea7b-4f05-b597-a80f85149e8b

Použitá literatúra:

 

SVÄTÉ PÍSMO

T. Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA

 

 

Obr.:  Beautiful-google

Комментарии