Anna Vaclavova

Stupeň nášho duchovného života závisí od schopnosti vnímať „lásku“.
Záľuby:
Rodina, kresťanské spoločenstvo, hudba, knihy, PC