« Назад

Misijné povzbudenie pápeža Františka Kongregácii pre evanjelizáciu národov

Misijné povzbudenie pápeža Františka Kongregácii pre evanjelizáciu národov

Vatikán 3. decembra – V dnešný sviatok patróna misií sv. Františka Xaverského prijal Svätý Otec na audiencii účastníkov plenárneho zhromaždenia Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Spolu 160 zástupcov sa od pondelka 30. novembra na pôde Pápežskej univerzity Urbaniany venovalo téme „Misijné povedomie a mladé cirkvi 50 rokov od dekrétu „Ad gentes“.
Svätý Otec sa v príhovore vrátil ku svojej skúsenosti z práve skončenej apoštolskej cesty do Afriky:
„Som po návrate z mojej prvej apoštolskej cesty v Afrike, kde som sa rukou dotkol duchovnej a pastoračnej dynamiky mnohých mladých cirkví tohto kontinentu, ako aj vážnych ťažkostí, v ktorých žije veľká časť obyvateľstva. Mohol som konštatovať, že tam, kde sú potreby, je takmer vždy prítomná Cirkev pripravená liečiť rany tých najnúdznejších, v ktorých rozpoznáva poranené a ukrižované telo Pána Ježiša. Koľko diel dobročinnosti a pozdvihnutia človeka! Koľkí anonymní dobrí samaritáni pracujú každý deň v misiách! Cirkev, ktorá je svojou prirodzenosťou evanjelizujúca, vždy začína evanjelizovaním seba samej.“
Ako ďalej povedal pápež František, „Cirkev je služobníčkou misie“: „Nie je to Cirkev, ktorá robí misie, ale je to práve misia, ktorá robí Cirkev Cirkvou. Preto misia nie je nástrojom, ale východiskovým bodom i cieľom“.
Misijnú činnosť Svätý Otec označil za „silu schopnú premeniť Cirkev vo vlastnom vnútri“ ešte pred tým, než vyjde k národom a kultúram. Preto prítomných vyzval, aby si každá farnosť osvojila misijný štýl. Takto „Duch Svätý premení zvykových veriacich na učeníkov, učeníkov bez nadšenia na misionárov, vytrhávajúc ich zo strachov a uzavretostí a vysielajúc ich na všetky strany, až po končiny sveta“.
Svätý Otec spomenul aj misionársku činnosť a veľkodušnosť mladých cirkví:
„Cirkev žije a rastie ‚vychádzajúc‛, ujímajúc sa iniciatívy a zaujímajúc postoj blížneho. Preto povzbudzujte spoločenstvá, aby boli veľkodušné aj vo chvíľach krízy povolaní. «Misijná činnosť skutočne obnovuje Cirkev, viera a kresťanská identita sa upevňuje a dostáva nové oduševnenie a motiváciu» (Redemptoris missio, 2). Na mnohých cestách misie ‚ad gentes‛ je už viditeľný východ nového dňa, ako to ukazuje skutočnosť, že mladé cirkvi vedia dávať, nielen prijímať. Prvým ovocím je ich pripravenosť poskytnúť vlastných kňazov sesterským cirkvám toho istého národa, rovnakého kontinentu, či  slúžiť núdznym cirkvám iných regiónov sveta. Spolupráca už nie je len pozdĺž osi sever-juh. Je tu aj opačný pohyb odplácania dobra prijatého od prvých misionárov. Aj toto sú znamenia dosiahnutej zrelosti.“
Tohtoročné v poradí 19. plenárne zasadnutie Kongregácie pre evanjelizáciu národov v aule Urbaniany otvoril jej prefekt kardinál Fernando Filoni, ktorý minulý týždeň sprevádzal Svätého Otca na apoštolskej ceste v Afrike. Vo svojom vystúpení zhrnul činnosť kongregácie a Pápežských misijných diel  za posledné päťročné obdobie. O stave misijného povedomia a o aktivitách mladých cirkví hovorili vo svojich vystúpeniach kardináli Tarcisio Bertone a Peter Turkson.
V tretej relácii sa predseda Pápežskej cirkevnej akadémie Mons. Giampiero Gloder zameral na očakávania zo strany mladých cirkví voči misijnému dikastériu Svätej stolice a Pápežským misijným dielam. „Pod riadenie Kongregácie pre evanjelizáciu národov v súčasnosti spadá 35% zo všetkých cirkevných štruktúr na celom svete, čo je spolu 1 111 rôznych misijných štruktúr. Ich počet rastie rýchlo, čo dokumentuje aj skutočnosť, že za niekoľko rokov bolo ustanovených viac ako sto miestnych cirkevných štruktúr, čo je pozitívnym znakom vitality evanjelizácie,” uviedol Mons. Gloder. Zosumarizoval tiež očakávania zo strany misijných cirkví zhromaždené formou dotazníka. Do ôsmich hlavných tematických okruhov zahrnul menovanie biskupov, erigovanie nových cirkevných štruktúr, interdiecézne kňazské semináre, menovanie a úlohy národných riaditeľov Pápežských misijných diel, činnosť inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, permanentnú formáciu kléru a laikov, návštevy „ad limina apostolorum“ a finančné správy. -jb, zk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Комментарии