Zuzana Komendová

Iz 42, 3
Záľuby:
Najradšej zo všetkých činností žijem a myslím.