Zamyslenia špeciálne pre mužov

Sláva muža

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. (Bar 5,1-3) Prorok Baruch hovorí o sláve, ktorú Boh dáva Jeruzalemu a tom, že sa touto vydanou slávou rád popýši. Pavol v liste Korinťanom hovorí, že muž nesie...
Čítaj ďalej o Sláva muža »

Muž: neha a statočnosť

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. ...
Čítaj ďalej o Muž: neha a statočnosť »

Mužova poslušnosť Bohu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo...
Čítaj ďalej o Mužova poslušnosť Bohu »

Materiálne zabezpečenie

Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“ Tu rozkázal...
Čítaj ďalej o Materiálne zabezpečenie »

Súd patrí Pánovi

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. (Ž 72,12 - Žalm z dnešného lit. čítania) Už sa stalo zabehnutým zvykom, že to lepšie stále dostanú tí mocnejší a bohatí. A ide nás z toho rozrthúť. Človek by pred týmto mohol rezignovať v akomkoľvek snažení o vyššie ciele, lenže my vieme, že...
Čítaj ďalej o Súd patrí Pánovi »

Práca a rodina

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom...
Čítaj ďalej o Práca a rodina »

1.adventná nedeľa - Pravda mužnosti

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán-, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť. Jer 33,14-16   Niet väčšieho vzoru mužnosti, ako je Ježiš Kristus. Pre...
Čítaj ďalej o 1.adventná nedeľa - Pravda mužnosti »
Ukazujem 7 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 1