Zamyslenia špeciálne pre žienky

Ženský advent streda: Krása slabosti

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“  Mt 11, 28-30   Och, aké krásne! Ježiš pozná a chápe, že môžeme mať toho naozaj veľa - a nevyčíta! Nevyčíta...
Čítaj ďalej o Ženský advent streda: Krása slabosti »

Ženský advent: Krása pravdy

Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“ Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“ Pán, Boh, povedal...
Čítaj ďalej o Ženský advent: Krása pravdy »

Krása radosti

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí...
Čítaj ďalej o Krása radosti »

2.adventná nedeľa Krása povolania

Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste...
Čítaj ďalej o 2.adventná nedeľa Krása povolania »

Krása uzdravenia

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, * lebo je milé hlásať jeho slávu. Pán stavia Jeruzalem * a zhromažďuje roztratených Izraelitov. R. Uzdravuje skľúčených srdcom * a obväzuje ich rany. On pozná počet hviezd * a každú volá po mene. R. Veľký je náš Pán a veľmi mocný, * jeho múdrosť je nesmierna. Tichých sa Pán ujíma, * ale...
Čítaj ďalej o Krása uzdravenia »

Krása viery

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No oni...
Čítaj ďalej o Krása viery »

Krása poslušnosti

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil,...
Čítaj ďalej o Krása poslušnosti »

Krásna ovečka

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, * dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, * verný svojmu menu. R. I keby som mal ísť tmavou dolinou, † nebudem sa báť zlého, * lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, * tie sú mi útechou. R. Prestieraš mi stôl * pred očami mojich...
Čítaj ďalej o Krásna ovečka »

Krása maličkostí

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené...
Čítaj ďalej o Krása maličkostí »

Krása dobrej zvesti

Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. ...
Čítaj ďalej o Krása dobrej zvesti »

1.adventná nedeľa Krása lásky

"Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a...
Čítaj ďalej o 1.adventná nedeľa Krása lásky »

Ženský advent: Streda Krása cesty

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. R. Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. R. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho...
Čítaj ďalej o Ženský advent: Streda Krása cesty »
Ukazujem 13 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 1