Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent piatok: Krása pokoja

Ženský advent piatok: Krása pokoja
Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť.
Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladené jeho meno spred mojej tváre. Iz 48, 17-19
 
Pokojná žena...To je troška zriedkavý jav :) Niekedy naozaj máme slabosť v tom, že "stresujeme" kvôli rôznym veciam - budúcnosť, deti, povolanie, peniaze... A pritom stačí nasledovať Božie prikázania a zaplaví nás pokoj ako rieka. Prečo? Lebo už nekráčame svojimi cestami a svojimi silami, ale kráčame po bezpečných / aj keď úzkych/ Božích cestách a vedie nás Jeho ruka.
 
 
Krása v praxi: Pokojný duch je výsledkom pôsobenia Ducha Svätého v nás. Skúsme sa dnes "podvoliť" Duchu Svätému a Jeho vedeniu: "Duchu Svätý, potrebujem Ťa. Priznávam, že bez Teba nič nezvládnem. Prosím, Ty ma veď a pomôž mi poslúchať Ťa a všímať si Božie príkazy." Amen