Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

1.adventná nedeľa Krása lásky

1.adventná nedeľa Krása lásky
"Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.
Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša." 1 Sol 3,12-4,2
 
Pravá krása odráža lásku a pravá láska je taká úžasne krásna. Krása - povolanie a vlastnosť každej ženy. Každý deň možno musíme čeliť rôznym pokušeniam a lákadlám, kompromisom a malým "prižmúreniam oka", no kritériom pravej krásy je hľadať a posudzovať, či sa to či ono moje myslenie, slovo a správanie páči Bohu. Ak áno - môžem si byť istá, že vyžarujem krásu lásky a lásku krásy. Aj preto sa i my potrebujeme modliť : "Bože, posilni, prosím, moje srdce, aby bolo bez úhony."
 
Krása v praxi : Čokoľvek dnes budeme robiť - skúsme mať na pamäti, že to môžeme robiť pre Boha a tak ako sa Jemu páči. Ľuďom určite nebudeme musieť nič vysvetľovať a budú môcť zakúsiť túto krásu našej lásky.