Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent sobota: Krása služobnice

Ženský advent sobota: Krása služobnice
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“
 
 
Prehliadnuť svoje potreby a vyvýšiť potreby niekoho iného nad ne z lásky a nie donútenia, s radosťou a nie znechutením. To je krása služby a nás ako služobníc. Odráža nesebeckosť a schopnosť priblížiť sa k tým, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu ísť sami. Služobnice sú krásne, pretože z nich žiari radosť a viera - presne vedia čo, prečo a pre koho robia. A aký úžitok z tejto služby majú? Nuž, verme, že obrovský, pretože sa im "stane podľa Božieho Slova" :)
 
Krása v praxi: Môžeš dnes poslúžiť niekomu, kto to potrebuje ? Prakticky i modlitbou môžeme nasledovať príklad Panny Márie.