Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent pondelok: Krása pokory

Ženský advent pondelok: Krása pokory
Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. R.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve *
veď si, Pane, dobrotivý. R.
Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúča o svojich cestách. R. Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
 
Pokora žiadnej z nás neuškodí :) Nie tá falošná, ale tá pravá, vychádzajúca z pravdy a vďačnosti. Pokladať iných za vyšších od nás nám pomáha pestovať úctu a stále ctiť Boží majestát. Neznamená to potupovať seba, ale priznávať hodnotu i tým druhým. V skutkoch pokory a pokornom zmýšľaní sa ale potrebujeme cvičiť. Potrebujeme trénovať svoju myseľ, aby sa nevystatovala, neposudzovala, neodsudzovala a bola milosrdná, čo sa potom prejaví aj v našom konaní
 
Krása v praxi: Čo Ti robí vážny problém ? Často kritizuješ, posudzuješ, máš problém s pýchou či preukazovaním milosrdenstva ? Skús to dnes oľutovať pred Bohom a zamerať sa na zmenu svojho zmýšľania.