Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent: Štvrtok VIANOCE Krása a ON

Ženský advent: Štvrtok VIANOCE Krása a ON
Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ Lk 1, 67-79 
 
ON ! Odpovedá tak, že to nemôžeš nevidieť. Tým, že prichádza, že robí to, čo robí a tak, ako to robí, Ti hovorí: Vždy budem o Teba stáť, vždy Ťa budem hľadať, vždy Ťa budem chrániť. Pre Teba sa vzdám všetkého, pre Teba urobím všetko- dokonca zomriem, pre Teba sa stanem človekom, aby si mi uverila a mohla zažiť tak, aby si to pochopila, že moja láska k Tebe je nekonečná, nikdy neskončí, nikdy sa nezmení. Naveky tu budem s Tebou a pre Teba. Navždy, neustále, lebo tak veľmi si pre mňa vzácna a krásna!
 
 
Krása v praxi: Stačí, keď toto prijmeš a budeš sa z toho radovať. Tiež tento článoček môžeš preposlať niekomu, koho chceš povzbudiť.
 
Ďalej