Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent: Streda Krása cesty

Ženský advent: Streda Krása cesty
Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. R.
Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúča o svojich cestách. R.
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť *
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, *
a zjaví im svoju zmluvu. R. Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14 
 
 
Ak by krása cesty bola iba v jej cieli, väčšinou by to znamenalo, že 99%  všetkého je len premáhanie sa a utrpenie- prinajlepšom nezáživné putovanie. V ničom to však vôbec takto neplatí...Advent je krásna cesta, ktorá každým krôčikom približuje k Bohu a buduje medzi nami silný most lásky a vďačnosti. Aj naše zbavovanie sa zlozvykov, budovanie vzťahov, pestovanie čností... je postupné a  je nesprávne si myslieť, že má hodnotu a krásu, iba ak je už dokonalé. Užívať si krásu cesty pri upratovaní, umývaní riadu, pri prichádzaní a odchádzaní, vážiť si kroky a krôčky, ktoré v jednotlivých oblastiach robíme je veľmi dôležité. Tak dokážeme mať radosť, pokoj a vidieť, ako nás náš obrý Otec vedie za ruku.
 
Krása v praxi: Dnes Ťa zrejme čaká mnoho "svetských" krôčikov / poriadok, nákupy, zdobenie, varenie.../ na ceste k Vianociam- skús si užívať každý z nich :)