Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent štvrtok: Krása zázraku

Ženský advent štvrtok: Krása zázraku
Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem!
Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš.
Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica rozpráši. Ty však zajasáš v Pánovi, tešiť sa budeš v Svätom Izraela.
Chudáci a bedári hľadajú vodu, a vody niet; jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.
Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd.
Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela. Iz 41, 13-20
 
Nie je príliš trúfalé čakať a spoliehať sa na zázrak? Nehovoríme o diktovaní Bohu - aký zázrak a ako má vykonať, ale celkovo o princípe môcť sa spoľahnúť na Boha aj v ťažkých situáciách, dokonca v tých neriešiteľných. Boh hovorí: "Neboj sa, ja ti pomôžem!" Zázraky nežiadame preto, aby sme zažili senzáciu. O zázrak prosíme, lebo veríme, že takto môžeme osláviť Boha vo svojej situácii.Spoľahnúť sa naň vždy prinesie zázrak a tak sa týmto zázrakom oslavujúcim Boha môžeme stať i my samé.
 
Krása v praxi: Pros Pána o vieru a dôveru zvlášť pre oblasti, ktoré prevyšujú Tvoje možnosti a schopnosti.