Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent sobota: Krása materstva

Ženský advent sobota: Krása materstva
V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“
Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“
I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch. Sdc 13, 2-7. 24-25a
 
Krása v praxi: Kedy a ako sa žena stane matkou? Keď prijme o svojho života dar dieťaťa. Žena môže porodiť 10 detí, no ani jednému nemusí byť matkou. Áno, povolanie matky je širšie ako biologický akt, je to láska, prijatie, ochrana slabšieho stvorenia, ktorému za nič toto všetko poskytujeme. Môže to byť chlapček od susedov, ktorý je stále sám, teenageri,o ktorých nikto nezakopne, mladý pár, ktorý tak veľmi potrebuje vedenie a pomoc. Svet potrebuje matky, bez nich bude iba sirotincom.
 
Krása v praxi: Sú v Tvojom okolí deti alebo "deti/ dospelí potrebujúci pomoc a starostlivosť/"? Skús im venovať svoje prijatie a pozornosť.