Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent piatok: Krása bezpečia

Ženský advent piatok: Krása bezpečia
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Mt 1, 18-24
 
Ou nie, žiadna z nás by asi nechcela byť v Máriinej pozícii. Vysvetľovať, že čaká bábo a otcom je Boh a popritom sa celkom reálne vystaviť hanbe, ale najmä trestu smrti. Božie výzvy sú často také - vyžadujú risk. No ak vieme, že toto je to, čo Boh od nás žiada- či už je to len jednoducho žiť podľa prikázaní - potom si môžeme byť isté, že On má aj spôsob, ako nás celý čas udržať v bezpečí. Možno si použije na to sen a ním presvedčí kompetentných, možno zmenu zákona, možno milión iných ciest, ktoré ani nevieme vymyslieť. Boh má plán - a keď kráčame podľa neho, sme v bezpečí, hoci niekedy kráčame po vode.
 
Krása v praxi: Potrebuješ ubezpečiť v nejakej oblasti? Hľadaj v Božom Slove, čo Boh hovorí o Tvojej budúcnosti, tvojom povolaní, financiách a môžeš takto povzbudiť aj tvojich blízkych.