« Späť

2. Zamyslenie pre rodiny - Boh, ktorý uzdravuje

2. Zamyslenie pre rodiny - Boh, ktorý uzdravuje

(ak máme malé deti, pripravíme si pre lepšie vysvetlenie na ukážku nejaký liek / tablety...)


1. Čítanie zo Svätého Písma

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:
„Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju
strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som
podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem:
„Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob
toto!“ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal:
„Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s
Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“


2. Zamyslenie :


(Pri malých deťoch: opýtame sa na čo slúži liek- dostaneme sa k tomu,
že nám pomáha pri chorobe)

Pán Boh je vždy ten, ktorý nás uzdravuje a pomáha nám v chorobe. On
nám dáva aj lekárov, ktorý nám pomáhajú. Lekári nás liečia a Boh nás
aj cez nich uzdravuje. Chce pre nás vždy to najlepšie a má moc aj
ochotu uzdravovať nás.

3. Modlitba

Pomodlime sa aj my teraz za našich blízkych a priateľov, aby ich Boh
uzdravoval a tiež za lekárov, aby ich Pán požehnával a pomáhal im
vykonávať dobre ich prácu.
/ Rodina sa môže pomodliť vlastnými slovami alebo modlitbou Otče náš,
Zdravas...)