« Späť

5.zamyslenie pre rodiny Mocný Boh

5.zamyslenie pre rodiny Mocný Boh

(Pri malých deťoch si ako pomôcku pripravíme papierovú korunu akoby pre kráľa)

1.Čítanie zo Svätého Písma

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“

Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“

Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili.

Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“

No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

 

2. Zamyslenie

(Pri malých deťoch sa opýtame, kto nosí takú korunu, čo by sme všetko mohli robiť a nemuseli robiť, keby niekto z nás bol kráľom.)

Pán Boh je veľmi mocný. Má omnoho viac moci ako všetci králi a prezidenti na zemi. Veríme tomu ? Lebo toto je naozaj pravda. Žiaden kráľ ani prezident nedokáže rozkázať vetru, slnku alebo chorobe. Boh tieto veci robí každý deň. Musíme vedieť, že Boh má moc a že ju rád používa na to, aby nám pomohol so všetkým.  

 

3. Modlitba

Pomodlime sa za to, aby sme verili a zažívaliI, že náš Boh je mocný a je stále s nami.

/ Rodina sa môže pomodliť vlastnými slovami alebo modlitbou Otče náš,
Zdravas...)