« Späť

Môžeš byť spokojná

Môžeš byť spokojná

Adventné zamyslenie pre manželky z cyku POKOJNÝ DOMOV.

Čítanie zo Svätého písma: Evanjelium podľa Matúša Mt 4,18-22

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Zamyslenie:

Apoštoli chytali ryby, ty chodíš do práce alebo sa staráš o malé dieťa či rodiča, o manžela, o staršie deti, o domácnosť, domáceho miláčika, auto,... A rovnako ako apoštolov- aj TEBA Ježiš VIDÍ. Neunikne mu ani jedno tebou pripravené jedlo, ani jedna vyčistená kúpeľňa, prebalená plienka, napísaná úloha s dieťaťom,... ani len ten nájdený správny pár k ponožke. A všetko Ti počíta za dobré.

Každý deň, znova a znova, Ježiš vidí a uznáva Tvoju námahu a pripravuje Ti za každú aj tú najmenšiu vec ODMENU. Nič dobré, čo robíš, nie je zbytočné. Nič dobré, čo robíš, nebude zabudnuté. Nasleduj Ježiša ako manželka, ako dcéra, ako mama... Rob. čo máš  a Ježiš si to použije, tak ako to má byť. Môžeš byť spokojná. To všetko, čo robíš, MÁ VEĽKÝ ZMYSEL ! 

PS: Nezabudni: Spokojná manželka je tiež veľký krok k pokojnému domovu.

Modlitba:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že Ty vidíš všetku moju prácu a námahu a neberieš ich ako samozrejmosť. Ďakujem, že poznáš všetky moje úlohy a rozumieš mi. Verím, že Ty odmeníš všetko dobré, o čo sa snažím. Prosím, zober každé klamstvo o tom, že výsledky mojej práce sú bezvýznamné a obyčajné. Vlej mi pokoj do srdca i mysle a pomôž mi byť spokojnou. Nech pri každej práci a v každej dobrej role, ktorú zastávam, vnímam, že žijem tvoje povolanie. Nech radosť z tvojho povolania stále  napĺňa moje dni. Amen

 

Zdroj originálneho obrázka: kalonmedicalspa.com